ECTS - - Uygulamalı İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

- İktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak,

- Uluslararası öğrenciler için TOEFL'dan 72 puan ve üzeri bir not almış olmak,

- Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilen mülakatta başarılı bulunmak.

  Yönetmeliğe http://sbe.atilim.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. (Yönetmelik ve Yönergeler sekmesinden.)

 

Başvuru esnasında gereken belgeler ise aşağıda belirtilmiştir:

 

- Lisans Diploması

- Lisans Transkripti

- Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için)

- Nüfus Cüzdanının Onaylı Örneği