ECTS - - Uluslararası İlişkiler İngilizce Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Başka bir yükseköğretim kurumundan gelen öğrencilerin daha önceden aldığı dersler müfredata uygunluk çerçevesinde değerlendirilip kabul edilebilir.