ECTS - - Uluslararası İlişkiler İngilizce Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Atılım Üniversitesi bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programları 90 AKTS'lik bir müfredatı içermektedir.