ECTS - - Uluslararası İlişkiler İngilizce Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Söz konusu programdan mezun olabilmek için program öğrencilerinden IR 501 (Uluslararası İlişkiler Teorisi), IR 505 (Avrupa Siyasi Tarihi) ve MAN 555 (Araştırma Yöntemleri) zorunlu dersleriyle beraber 7 seçmeli dersten başarılı olmaları ve toplamda 90 AKTS'lik ders yükünü tamamlamaları beklenmektedir.