ECTS - - Uluslararası İlişkiler İngilizce Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu programa başvuran öğrencilerin lisans derecesi olması beklenmektedir.