ECTS - Mekatronik Mühendisliği

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Programının amacı disiplinlerarası/çok disiplinli alanlarda teknoloji üretimine/ürün tasarımına yönelik araştırma ve uygulama odaklı süreçlerde aktif roller üstlenebilen,  araştırmacı ve girişimci özelliklerini, takım çalışmasına yatkınlıklarını ve liderlik yeteneklerini biraraya getirerek topluma yararlı teknolojik ürünler geliştirmede katkı sağlayabilen ve  teknoloji geliştirmede/ürün tasarımında sosyal, ekonomik, çevresel etkileri ve etik değerleri gözönünde bulundurarak problemlere sürdürülebilir çözümler bulabilen mekatronik mühendisleri yetiştirmektir. Bölümün eğitim ve öğretim programı temelde, yaparak öğrenme, proje tabanlı kazanmalarına yönelik proje tecrübelerini kazanabilmeleri ve tüm bunlar için gerekli teorik bilgileri en iyi şekilde öğrenebilmelerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.