ECTS - - Mekatronik Mühendisliği

İleri teknolojiye odaklı, dinamik, disiplinlerarası ve çokdisiplinli programların oluşturduğu sinerjiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji üreten, yönlendiren, topluma ve çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, liderlik yetenekleri gelişmiş, yaratıcı, araştırmacı, girişimci mühendisler yetiştirmek misyonu olan Mekatronik Mühendisliği Bölümümüz 2002 yılında kurulmuştur. Eğitim dili İngilizcedir.

 

Öğrencilerimizin genel profili şu özellikleri taşımaktadır:

  • Farklı ve üst düzey bir bölüm öğrencisi olduklarının bilincine sahiptirler. Bu onlara özgüven ve mutluluk vermektedir. Ancak diğer bölüm öğrencilerinden daha çok çalışmaları gerektiğinin farkındadırlar. Bu durum göreceli olarak daha zayıf birikimi olan öğrencilerde tedirginlik yaratmakta, bu tedirginlik hırslarını artırmakta ve bazıları üst düzeyde başarılı olarak burs kazanabilmektedir.
  • Bölümde uygulanan eğitim ile üst düzeyde verilen özgüven duygusu, laboratuvar becerisi ve yetenekleri, tasarım deneyimi ile mühendislik formasyonunda diğer bölümlerden ciddi farklılıklar gelişmekte, bu durum bölüm öğrencilerinin davranış ve tavırlarını, gündelik yaşam tarzlarını etkilemektedir. Bu özellik kantin gibi tüm öğrencilerin bulundukları ortamlarda çarpıcı bir şekilde gözlemlenebilmektedir.
  • Özgüven ile birlikte verilen girişimcilik duygusu öğrencilerimizi daha da aktifleştirmekte, lisans yıllarından itibaren yeni ürün ve kendi şirket hayalleri büyük bir motivasyon oluşturmaktadır. Halen mezunlarımızın kurduğu 5 şirket olması, 10 dolaylarında mezunumuzun mezun arkadaşlarının şirketlerinde çalışıyor olması bu konuda önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
  • Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren ders içinde konuşmacıyı dinleme, soru sorma gibi davranış kuralları dikkatle uygulanmakta, laboratuvar ortamında önce güvenlik ilkesi ile çalışma alışkanlıkları kazandırılmakta, çalışma sürelerine uymak, temizlik ve kalite kavramları işlenmektedir. Bu alışkanlıklarını iş hayatlarında sorunsuz sürdürmeleri beklenmektedir.
  • Öğrencilerimize birinci yıldan itibaren yazılı ve sözlü olarak, İngilizce ve Türkçe kendilerini ifade etme, soru sorma ve sunum yapma görevleri verilmekte ve her dönem birden fazla derste, birden çok sayıda uygulanmaktadır. Mezunlarımızdan gelen bildirimler bu özelliklerinin işverenler tarafından çok takdir edildiğini göstermektedir.
  • Öğrencilerimizin yaratıcı ve analitik düşünme yetenekleri geliştirilmek amacı ile çeşitli düzeylerde yapılan proje ve laboratuvar çalışmaları ile bu konuda üst düzeyde bir eğitim verilmesi sağlanmıştır.
  • Öğrencilerimizin akademik özellikleri ile beraber bir toplum içinde uygar bir birey olarak yaşaması, bunu bir yaşam ilkesi haline getirmesi için çaba harcanmış ve başarılı olunmuştur. Bu husus hem yatay (bölümler arasında), hem de dikey olarak (yıllar/sınıflar arasında) açık bir şekilde gözlemlenmektedir.

 

Bölüm laboratuvarları kuruluşundan itibaren farklı bir yaklaşımla tasarlanmış, her öğrencinin kişisel ve takım olarak, fiilen tasarım, üretim ve uygulama yapmasına olanak verecek bir laboratuvar düzeni kurulmuştur. Bu özelliği ile tüm dünyada örnek gösterilebilecek bir laboratuvar ortamı oluşturulmuştur. Halen kurulu olan ve eğitim ve araştırma yapılan laboratuvarlarımız hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

Laboratuvarlarımızın bir özelliği olarak; (zorunlu nedenlerle satınalınan bir Robot kol hariç), satınalınmış gösterim amaçlı hiçbir robot, tezgah veya test düzeneği bulunmamaktadır. Bu çok önemli bir özelliktir. Türkiye’deki tüm üniversitelerde çok yüksek tutarlara ulaşan ve sadece demo (gösterim) amaçlı kullanılan çok pahalı tezgah ve cihazların bulunduğu, bu cihaz ve tezgahların sadece ziyaretçilere gösteri yapmak amacı ile kullanıldığı, öğrencilere bir çok bölümde demo dahi yapılamadığı, işletim ve bakım giderlerinin çok yüksek olması nedeni ile kısa zamanda bu cihaz ve tezgahların yıprandığı, satın alınan teknolojinin birkaç yıl içinde eskidiği ve yeni teknoloji için tekrar çok yüksek tutarlar harcanmak zorunda kalındığı bilinmektedir. Bu tür yatırımlarla araştırma yapılamayacağı ve yapılan araştırmaların yurtdışına ücretsiz teknoloji aktarımından başka bir yararı olmadığı bilinmektedir. Bu hususun Türkiye için kaynak israfı olduğu düşünülmektedir. Mekatronik Mühendisliği Bölümünde bu nitelikte önemli  bir yatırım bulunmamaktadır. Bu nedenle hazır robot satın alınmasına gidilmemiş, robotlar laboratuvarlarımızda üretilmiş, böylece robot teknolojisinin bölüm laboratuvarlarında üretildiği bir eğitim ortamı sağlanmıştır.

 

Laboratuvarlarımızın bir önemli özelliği de; laboratuvarların her birinin içinde dikey bütünleşme olarak isimlendirdiğimiz sinerjinin sağlanmış olmasıdır. Her laboratuvarda, değişik sınıflardan lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri ve adayları, doktora sonrası (postdoc) araştırmacılar ve öğretim üyeleri kendi araştırma çalışmalarını birlikte yapabilmekte, değişik düzeylerde bilgi, deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşabilmektedir.