ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı(Tezli)

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.