ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı(Tezli)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LOJ521 Uluslararası Ticaret 3 0 3 5
LOJ599 Tez 0 0 0 80
LOJ523 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik 3 0 3 5
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
LOJ500 Seminer 0 0 0 5
SBE-LOG-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-LOG-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-LOG-GE1FA3 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-LOG-GE1FA4 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 9 0 21 120

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LOJ501 Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri 3 0 3 5
LOJ502 Satın Alma ve Envanter Yönetimi 3 0 3 5
LOJ503 Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri 3 0 3 5
LOJ506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 3 5
LOJ508 Temel Muhasebe ve Mali Tablolar 3 0 3 5
LOJ509 Taşıma Hukuku 3 0 3 5
LOJ510 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi 3 0 3 5
LOJ511 E-Ticaret ve E-Lojistik 3 0 3 5
LOJ512 Proje Tasarımı ve Yönetimi 3 0 3 5
LOJ513 Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim 3 0 3 5
LOJ514 Dış Ticaret ve Gümrük Uygulaması Analizi 3 0 3 5
LOJ515 Üretim Yönetimi ve Lojistik 3 0 3 5
LOJ516 İhracat ve İthalat Yönetimi 3 0 3 5
LOJ517 Uluslararası Girişimcilik 3 0 3 5
LOJ518 Risk Yönetimi 3 0 3 5
ECON501 Ekonomi Teorisi 3 0 3 5
ISL501 Çağdaş İşletmecilik 3 0 3 5
ISL502 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
MAN503 Muhasebe 3 0 3 6
ISL504 Finansal Yönetim 3 0 3 5
ISL505 Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
ISL506 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
ISL507 Mali Tablolar Analizi 3 0 3 5
ISL508 Psikoloji ve İşletme Etiği 3 0 3 5
ISL509 Üretim Yönetimi 3 0 3 5
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
LOJ522 Lojistik Yönetimi 3 0 3 5
Toplam 81 0 81 136