ECTS - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı(Tezli)

1 Türkiye ve dünya ticaret ve ekonomisi ile ilgili kapsamlı bilgi edinmek.
2 Çağdaş ve güncel uluslararası ticaret ve lojistiği bilgisi alarak bu alanlarda yeteneğini geliştirmektir.
3 Uluslararası işletmecilik, uluslararası pazarlama, uluslararası dağıtım, uluslararası yönetim, lojistik, mikro ve makro ekonomi, uluslararası ekonomi kuramı ve politikası, uluslararası ticaret kuramları, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri ve de uluslararası pazarlama araştırmaları ve uluslararası yatırım konularında güncel bilgilerle donanmak.
4 Uluslararası işletmecilik, uluslararası lojistik, uluslararası ekonomi ve uluslararası ticaret alanında kavramsal ve analitik öngörü ve çözümleme yapma becerisini edinir.
5 Uluslararası düzeyde lojistiği, dağıtım kanalları ve dağıtım kanallarının alt dalları olan uluslararası toptancılık ve uluslararası perakendecilik bilgileri elde edinir.
6 Uluslararası ticaret ve lojistiği alanında edinilecek güncel ve kapsamlı bilgi ile mevcut pozisyonlarda daha verimli çalışma ve gelecekte yüksek pozisyonlara aday olma imkânı kazanır.
7 Küresel bir bakış açısı ile uluslararası işletmecilik, ticaret ve ekonomi konularını değerlendirme imkânı bulur.
8 İhracat ve ithalat işlemleri ve de uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi edinir.
9 Sürekli gelişen ve değişen ve de sürekli rekabetin arttığı ticaret ortamında kendisini geliştirme fırsatı bulur.
10 Uluslararası ticaret hukuku ve mevzuat ile ilgili bilgi edinir.
11 Uluslararası işletme dış çevresini daha geniş ve kapsamlı görme ve çözümleme fırsatı edinir.