AKTS - Bitirme Projesi I

Bitirme Projesi I (MFGE401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bitirme Projesi I MFGE401 3 1 0 3 9
Ön Koşul Ders(ler)i
Lütfen dersin AKTS bilgi formuna bakınız.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Merih Şengönül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı MFGE 401-MFGE 402 derslerinin temel amaci ogrencinin uretim muhendisligi ile ilgili bilgilerini, kavramsal tasarimdan fiziksel uretime kadar butun bir surecte muhendislik tasariminda uygulama olanagi bulmalaridir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ogrencilere uretim ve islem tasariminda pratik deneyim kazanma sansi vermek
  • Ogrencilerin gercek bir tasarim problem icin muhendislik arac ve yontemlerini kullanmalarini saglamak
  • Ogrencilerin tasarim metodolojileri gelistirme ve kullanmasini saglamak
  • Ogrencilerin tasarim kriter ve kisitlarini, tasarim amac ve gereclerini algilamasini saglamak.
  • Ogrencilerin sozlu ve yazili iletisimini artirirken, takim calismasi ve bu surecteki etik ve profesyonel davranis becerilerini kavramasini saglamak
Dersin İçeriği Mühendislik tasarım kavramlarının gözden geçirilmesi, mühendislik tasarımı fazları, fizibilite çalışması, ön tasarım ve detaylı tasarım, X için tasarım, mühendislik tasarımında sunum araçları, mühendislik tasarımı tipleri, mühendislik tasarımının modellenmesi, vaka analizleri, açık uçlu dönem projeleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grup çalışması Bölüm 1
2 Grup çalısması Bölüm 2
3 Grup çalışması Bölüm 3
4 Grup çalışması Bölüm 4
5 Grup çalışması Bölüm 5
6 Grup çalışması Bölüm 6
7 Grup çalışması Bölüm 7
8 Grup çalışması Bölüm 8
9 Grup çalışması Bölüm 9
10 Grup çalışması Bölüm 10
11 Grup çalışması Bölüm 11
12 Grup çalışması Bölüm 12
13 Grup çalışması Bölüm 13
14 Grup çalışması Bölüm 14
15 Final sınavı dönemi Bütün bölümler
16 Final sınavı dönemi Bütün bölümler

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Pahl, G. and Beitz, W., Engineering Design-A Systematic Approach, The Design Council, London, 1988
2. Cross, N., Engineering Design Methods - Strategies for Product Design, John Wiley & Sons Inc., 2000.
3. Ulrich, K. T. and Eppinger, S. D., Product Design and Development, McGraw-Hill, 1995.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 35
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini imalat teknolojileri ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi X
2 İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği X
3 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
4 Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama becerisi X
5 İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi X
6 Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi X
7 Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri X
8 Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti X
10 İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci X
11 Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık X
12 Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel ve yerel ölçeklerde sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 14 210
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 6 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Toplam İş Yükü 234