AKTS - Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik

Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik (ME651) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik ME651 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere enerji ve çevre çerçevesinde sürdürülebilirliği öğretmek, teknolojiyi ve teknolojiye bağlı enerji politikalarını öğretmeyi göstermek ve alternatif çözümler üretmek için bir değerlendirme taslağı sağlatmaktır. Bu bağlamda, geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynakları, mevcut ve geleceğin teknolojileri; çevresel güçlülük ve zayıflıklarıyla, ekonomik ömürleriyle ve dünya toplumunun sürekli değişen düzenleyici beklentilerinin tatmin edilebilirlikleriyle ilişkilendirilerek incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Enerji Kaynaklarının çeşitlerini öğrenir 2. Teknoloji geliştirme, enerji kaynakları ve enerji teknolojileri arasındaki ilişkileri öğrenir.
Dersin İçeriği Sürdürülebilirlik, kaynak kullanılabilirliği, teknik performans, çevresel etkiler ve ekonomi açısından enerji kullanımı; fosil yakıtlar: kömür, petrol ve doğal gaz; yenilenebilir enerji kaynakları: güneş, rüzgar, jeotermal, gelgit, biyokütle ve hidro ve nükleer enerji.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Genel Enerji Kaynakları
3 Sürdürülebilirlik
4 Sürdürülebilirlik bakışıyla enerji kullanımı.
5 Sürdürülebilirlik bakışıyla enerji kullanımı.
6 Fosil Yakıtlar : Kömür, petrol
7 Fosil Yakıtlar : Doğal Gaz
8 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına genel giriş
9 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına genel giriş
10 Yenilenebilir Enerji Kaynakları : Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Solar, wind, geothermal, gelgit, biokütle ile hidro ve nükleer güç.
11 Yenilenebilir Enerji Kaynakları : Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Solar, wind, geothermal, gelgit, biokütle ile hidro ve nükleer güç.
12 Yenilenebilir Enerji Kaynakları : Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Solar, wind, geothermal, gelgit, biokütle ile hidro ve nükleer güç.
13 Teknoloji geliştirme, enerji kaynakları ve enerji teknolojileri arasındaki ilişkiler.
14 Teknoloji geliştirme, enerji kaynakları ve enerji teknolojileri arasındaki ilişkiler.

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır. X
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır. X
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir. X
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar. X
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır. X
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır. X
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir. X
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır. X
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar. X
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır. X
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar. X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 2 8 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 98