ECTS - - Doktora Programı

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ME601 İleri Mühendislik Matematiği - - - - - - - - - - - -
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri - - - - - - - - - - - -
Teknik Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Teknik Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Teknik Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Teknik Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Teknik Seçmeli - - - - - - - - - - - -
ME682 Seminer - 3 5 - - 4 3 5 3 4 4 -
ME689 Yeterlik Sınavı - - - - - - - - - - - -
ME691 Tez Önerisi - - - - - - - - - - - -
ME697 Doktora Tezi - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ME610 Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı - - - - - - - - - - - -
ME611 Nükleer Mühendislik I 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME612 Nükleer Mühendislik II 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME621 İleri Akışkanlar Mekaniği 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME625 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME631 İleri Isı İletimi 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME641 İleri Termodinamik 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME635 Isı Transferinde Sayısal Yöntemler 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME633 Faz Değişimli Isı Transferi 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME651 Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME652 Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME653 İleri Güç Sistemleri Analizi 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME654 Enerji Yönetiminde İleri Konular 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3
ME661 Sürekli Ortam Kuramı I - - - - - - - - - - - -
ME662 Sürekli Ortam Kuramı II - - - - - - - - - - - -
ME665 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I - - - - - - - - - - - -
ME666 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II - - - - - - - - - - - -
ME667 Plastisite Kuramı - - - - - - - - - - - -
ME668 Metal Şekillendirme Kuramı - - - - - - - - - - - -
ME669 Metal Kesme Kuramı - - - - - - - - - - - -
ME671 İleri Tezgâh Tasarımı - - - - - - - - - - - -
ME672 Saç Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı - - - - - - - - - - - -
ME673 Çarpılma Mühendisliği - - - - - - - - - - - -
ME674 Malzeme İşlemede Taşınım Olayları - - - - - - - - - - - -
ME675 Polimer İşlemenin Esasları - - - - - - - - - - - -
ME677 Kalite Kontrolü ve Metroloji - - - - - - - - - - - -
ME678 Küresel Otomobil İmalatı - - - - - - - - - - - -
ME679 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
ME682 Seminer - - - - - - - - - - - -
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi - - - - - - - - - - - -
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I - - - - - - - - - - - -
ME685 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II - - - - - - - - - - - -
ME689 Yeterlik Sınavı - - - - - - - - - - - -
ME691 Tez Önerisi - - - - - - - - - - - -
ME696 Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar - - - - - - - - - - - -
ME697 Doktora Tezi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MFGE505  Uygulamalarla Sonlu Elemanlar - - - - - - - - - - - -
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi - - - - - - - - - - - -
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği - - - - - - - - - - - -
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi - - - - - - - - - - - -
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi - - - - - - - - - - - -
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı - - - - - - - - - - - -
MFGE544  Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler - - - - - - - - - - - -
MFGE547 Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I - - - - - - - - - - - -
MFGE560 Ön-Gerilim Mühendisliği - - - - - - - - - - - -
MFGE561 Yüzey ve Arayüzeyler - - - - - - - - - - - -
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu - - - - - - - - - - - -
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji - - - - - - - - - - - -
MFGE579 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları - - - - - - - - - - - -
MFGE549  Deneysel Gerilim Analizi - - - - - - - - - - - -
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular - - - - - - - - - - - -
MDES674 Tedarik Zinciri Yönetimi - - - - - - - - - - - -
MDES677 İleri Yapay Zeka - - - - - - - - - - - -
MDES678 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I - - - - - - - - - - - -
MDES679 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II - - - - - - - - - - - -
MDES683 Plastisite Teorisi - - - - - - - - - - - -
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri - - - - - - - - - - - -
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme - - - - - - - - - - - -
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi - - - - - - - - - - - -
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları - - - - - - - - - - - -
MDES621 Sayısal Lineer Cebir - - - - - - - - - - - -
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü - - - - - - - - - - - -
MDES630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması - - - - - - - - - - - -
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi - - - - - - - - - - - -
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar - - - - - - - - - - - -
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı - - - - - - - - - - - -
MDES642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi - - - - - - - - - - - -
MDES665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği - - - - - - - - - - - -
MDES650 İleri Sistem Benzetimi - - - - - - - - - - - -
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması - - - - - - - - - - - -
MDES652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi - - - - - - - - - - - -
MDES654 Karar Verme Analizi - - - - - - - - - - - -
MDES655 Doğrusal Optimizasyon - - - - - - - - - - - -
MDES656 Doğrusal Olmayan Optimizasyon - - - - - - - - - - - -
MDES662 İleri Doğal Hesaplama - - - - - - - - - - - -
MDES663 Kimyasal Hesaplamalar - - - - - - - - - - - -