AKTS -  Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler

 Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler (MFGE544) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
 Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler MFGE544 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı kalıpların ve iş takımlarının tasarımı konusunda öğrencileri eğitmektedir. Imalat masraflarını en aza indirmeye yönelik kalıp ve iş takımı dizaynı konusunda bilgi verilecektir. Kalıpların imalat hızını arttırmaya yönelik dizayn edilmesi üzerinde durulacaktır. Ürünlerin geometrik toleranslarının ve boyut hassasiyetlerinin sağlamaya yönelik kalıp dizaynına yönelik bilgi verilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin kesme takımları, tutucular ve kesme sıvıları konusunda bilgilendirilmesi
  • Genel olarak iş takımları ve özel olarak modifiye edilmiş veya özel imalat iş takımlarının tanıtılması
  • Tutucular, sabitleyiciler, mastarlar ve ölçü elemanlarının kullanılması
  • Metal şekillendirme kalıpları: sac kesme, derin çekme, dövme, çökertme, son form verme ve ekstrüzyon kalıpları
  • Kaynak için tutucular ve diğer ekipmanlar, perçinler ve diğer sabitleme elemanları
Dersin İçeriği Kalıp tasarımı, takım malzemeleri, kesici uçların tasarımı, iş parçasını tutma prensipleri, mastar dizaynı tutucu dizaynı, presler, metal kesme, dövme ve derin çekme, ölçme ve değerlendirme için kalıp tasarımı, birleştirme işlemleri için kalıp dizaynı, modüler ve otomatize imalat teknikleri, bilgisayar destekli kalıp ve takım tasarımı,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bölüm 1: Giriş
2 Bölüm 2: Kalıp dizaynı
3 Bölüm 3: takım malzemeleri
4 Bölüm 4: kesici uçların tasarımı
5 Bölüm 5: iş parçasını tutma prensipleri
6 Bölüm 6: mastar dizaynı
7 Bölüm 7: tutucu dizaynı
8 Bölüm 8: presler
9 Bölüm 9: metal kesme dövme ve derin çekme
10 Bölüm 10: ölçme ve değerlendirme için kalıp tasarımı
11 Bölüm 11: birleştirme işlemleri için kalıp dizaynı
12 Bölüm 12: modüler ve otomatize imalat teknikleri
13 Bölüm 13: bilgisayar destekli kalıp ve takım tasarımı
14 Bölüm 14: geometrik boyutlandırma ve toleranslar
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. David Spitler, Jeff Lantrip, John Nee, David A Smith, Fundamentals of Tool Design, Society of Manufacturing Engineers, 2003
Diğer Kaynaklar 2. Edward Hoffman, Jig and Fixture Design, Delmar Cengage Learning, 2003
3. Ivana Suchy, Handbook of Die Design, McGraw-Hill Professional, 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir.
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar.
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır.
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır.
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir.
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır.
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar.
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 6 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 179