ECTS - - Doktora Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME601 İleri Mühendislik Matematiği 3 0 3 5
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
Teknik Seçmeli 3 0 3 5
Teknik Seçmeli 3 0 3 5
Teknik Seçmeli 3 0 3 5
Teknik Seçmeli 3 0 3 5
Teknik Seçmeli 3 0 3 5
ME682 Seminer 0 0 0 5
ME689 Yeterlik Sınavı 0 0 0 30
ME691 Tez Önerisi 0 0 0 20
ME697 Doktora Tezi 0 0 0 150
Toplam 21 0 21 240

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME610 Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı 3 0 3 5
ME611 Nükleer Mühendislik I 3 0 3 5
ME612 Nükleer Mühendislik II 3 0 3 5
ME621 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 5
ME625 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 5
ME631 İleri Isı İletimi 3 0 3 5
ME641 İleri Termodinamik 3 0 3 5
ME635 Isı Transferinde Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
ME633 Faz Değişimli Isı Transferi 3 0 3 5
ME651 Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik 3 0 3 5
ME652 Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu 3 0 3 5
ME653 İleri Güç Sistemleri Analizi 3 0 3 5
ME654 Enerji Yönetiminde İleri Konular 3 0 3 5
ME661 Sürekli Ortam Kuramı I 3 0 3 5
ME662 Sürekli Ortam Kuramı II 3 0 3 5
ME665 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği I 3 0 3 5
ME666 Hesaplamalı Malzeme Mekaniği II 3 0 3 5
ME667 Plastisite Kuramı 3 0 3 5
ME668 Metal Şekillendirme Kuramı 3 0 3 5
ME669 Metal Kesme Kuramı 3 0 3 5
ME671 İleri Tezgâh Tasarımı 3 0 3 5
ME672 Saç Şekillendirme ve Kalıp Tasarımı 3 0 3 5
ME673 Çarpılma Mühendisliği 3 0 3 5
ME674 Malzeme İşlemede Taşınım Olayları 3 0 3 5
ME675 Polimer İşlemenin Esasları 3 0 3 5
ME677 Kalite Kontrolü ve Metroloji 3 0 3 5
ME678 Küresel Otomobil İmalatı 3 0 3 5
ME679 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları 3 0 3 5
ME682 Seminer 0 0 0 5
ME683 Sınır Elemanı Yöntemi 3 0 3 5
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I 3 0 3 5
ME685 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi II 3 0 3 5
ME689 Yeterlik Sınavı 0 0 0 30
ME691 Tez Önerisi 0 0 0 20
ME696 Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar 0 0 0 25
ME697 Doktora Tezi 0 0 0 150
MFGE505  Uygulamalarla Sonlu Elemanlar 3 0 3 5
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi 3 0 3 5
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği 3 0 3 5
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi 3 0 3 5
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi 3 0 3 5
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı 3 0 3 5
MFGE544  Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler 3 0 3 5
MFGE547 Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I 3 0 3 5
MFGE560 Ön-Gerilim Mühendisliği 3 0 3 5
MFGE561 Yüzey ve Arayüzeyler 3 0 3 5
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu 3 0 3 5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji 3 0 3 5
MFGE579 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları 2 2 3 5
MFGE549  Deneysel Gerilim Analizi 3 0 3 5
MDES672 Sayısal Görüntü İşlemede İleri Konular 3 0 3 5
MDES674 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
MDES677 İleri Yapay Zeka 3 0 3 5
MDES678 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi I 3 0 3 5
MDES679 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi II 3 0 3 5
MDES683 Plastisite Teorisi 3 0 3 5
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES630 Mühendislik Sistemlerinin Hesaplanması ve Tanılanması 3 0 3 5
MDES631 Mühendislik Risk ve Karar Analizi 3 0 3 5
MDES640 Mühendislik Tasarımında İleri Düzey Teorik Yaklaşımlar 3 0 3 5
MDES641 Biyo-Mimetik ve Biyo-Esinlenmiş Mühendislik Tasarımı 3 0 3 5
MDES642 Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi 3 0 3 5
MDES665 Malzeme Kimyasal Termodinamiği 3 0 3 5
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 3 0 3 5
MDES651 Sınır Eleman Yönetimi Programlaması 3 0 3 5
MDES652 Döküm ve Katılaştırma Proseslerinin Tasarımı ve Modellemesi 3 0 3 5
MDES654 Karar Verme Analizi 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
MDES656 Doğrusal Olmayan Optimizasyon 3 0 3 5
MDES662 İleri Doğal Hesaplama 3 0 3 5
MDES663 Kimyasal Hesaplamalar 3 0 3 5
Toplam 212 2 213 585