AKTS - Ön-Gerilim Mühendisliği

Ön-Gerilim Mühendisliği (MFGE560) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ön-Gerilim Mühendisliği MFGE560 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MFGE- 205 Üretim Yöntemleri
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Caner Şimşir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri kalıntı gerilim ve kalıntı gerilimlerin ürün ömrünü arttıracak şekilde kullanılması olan “ön-gerilim mühendisliği” konusunda bilgilendirmektir. Öğrenciler kalıntı gerilimlerin kontrolü, tasarımda hesaba katılması ve bilinçli olarak ürünlerde kullanılmasıyla ürün performansının arttırılması konusuyla tanıştırılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, “Ön Gerilim Mühendisliği” konusunda bilgi edinecekler.
  • Öğrenciler, kalıntı gerilimler, etkileri ve ölçüm yöntemleri ile tanışacaklar
  • Öğrenciler, laboratuvarlarda kalıntı gerilim ölçümü gerçekleştirerek işin pratiği hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin İçeriği Kalıntı gerilimler, ölçüm yöntemleri, kalıntı gerilimlerin etkileri, kalıntı gerilim kontrolü, ön-gerilimleme teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalıntı gerilimlere ve ön-gerilim mühendisliğine giriş
2 Kalıntı gerilimlere ve ön-gerilim mühendisliğine giriş
3 Kalıntı gerilimlere ve ön-gerilim mühendisliğine giriş
4 Kalıntı gerilimlere etki eden malzeme özellikleri
5 Kalıntı gerilimlere etki eden malzeme özellikleri
6 Kalıntı gerilimlerin ölçümü
7 İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
8 İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
9 İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
10 İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
11 Kalıntı gerilimleri kontrol yöntemleri
12 Kalıntı gerilimleri kontrol yöntemleri
13 Ön-gerilimleme yöntemleri ve durum analizleri
14 Ön-gerilimleme yöntemleri ve durum analizleri
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Totten, G.E., Howes. M., Inoue, T., Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, ASM International , ISNBN 0871707292, Ohio, 2002
Diğer Kaynaklar 2. Gür, C.H., Pan , J., Handbook of Thermal Process Simulation of Steels, CRC Press, Taylor & Francis Inc., ISBN 9780849350191, 2008 [3]
3. Youtsos, A., Residual Stress and Its Effects on Fatigue and Fracture, Springer Verlag, ISBN 978-1-4020-5328-3, 2006

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 5 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir.
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar.
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır.
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır.
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir.
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır.
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar.
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 124