AKTS - Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi

Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi (MDES642) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarımda Malzeme ve Proses Seçimi MDES642 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Malzeme Bilimi, Mühendislik Malzemeleri, Mühendislik Ekonomisi, İmal Usulleri ve Mühendislik Matematiği konularında dersler almış olmak
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Karar verme, optimizasyon, mühendislik ekonomisi, planlama, istatistik, güvenilirlik, kalite mühendisliği, pazar belirleme, kavramsal tasarım gibi çok çeşitli konular yardımı ile mühendislik tasarımlarında malzeme ve proses seçimi süreçlerinin işlenmesi amaçlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Performans nicel ölçütlerini belirlemekte kullanmak üzere bir mühendislik tasarımı için bağlı ve bağımsız değişkenleri belirleyebilmek • Tanımlı tasarım projelerinde malzeme seçimi için optimizasyon denklemlerini geliştirebilmek • Çoklu kısıtlı ve çatışan amaçları olan tasarım uygulamarı için en uygun malzemeleri seçmek üzere malzeme özellik grafiklerini kullanabilmek • Aday malzeme ve prosesleri seçmek üzere malzeme özellik grafiklerini ve proses vertabanlarını kullanabilmek • Tasarımda Malzeme seçiminin çevresel etkilerini belirlemek • Malzemelerle tasarımda kalite ve emniyet konuları iyi kavramak • Belirli bir tasarım için malzeme ve proses seçimleri ve bunların optimizasyon sonuçlarının iyi yazılmış ve teknik olarak doğrulamasının gösterildiği, Malzeme ve proses için tavsiyelerin de yer aldığı şekilde yazılı rapor olarak sunulması.
Dersin İçeriği Tasarım süreci; tasarım evreleri, tasarım araçları, yetmezliğe karşı tasarım, tasarımda malzeme ve proses seçimi, malzeme ve proses seçimi için örnekler, kalite, emniyet, ekonomik konular; malzeme özellik grafikleri; çoklu kısıt ve çatışan amaçlar; prosesler ve proses seçimi; eko-data ve eko-denetim ve bunların araçları; ekonomik karar verme; sürdü

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım Süreci Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
2 Tasarım ve Optimizasyon Yöntemleri Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
3 Malzeme Özellik Grafikleri ve Performance indeksleri. Şekil faktörsüz Malzeme Seçim Optimizasyonu Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
4 Şekil faktörlü Malzeme Seçim Optimizasyonu Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
5 Çatışan Hedeflerle Tasarım; Malzemelerin Enerji İçeriği, Hibrid malzemeler ile tasarım. Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
6 İmal Usulleri ve imalat süreç seçimi Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
7 Çevre ilişkileri ve yasalar Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
8 Eko-data, eko-denetim ve araçları Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
9 Ekonomik karar verme. Sürdürülebilirlik. Geleceğe ait konular. Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
10 Malzeme Seçimi ve Tasarım : Örnek Vaka Analizi I Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
11 Malzeme Seçimi ve Tasarım : Örnek Vaka Analizi II (öğrenci) Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
12 Proses Seçimi ve Tasarım : Örnek Vaka Analizi III Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
13 Proses Seçimi ve Tasarım : Örnek Vaka Analizi IV (öğrenci) Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
14 Proses ve Malzeme seçimine eko-denetimin dahil edilmesi: Örnek Vaka Analizi V (öğrenci) Ders kitaplarının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Materials Selection in Mechanical Design, 4E, M.F. ASHBY, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2011
2. Engineering Design- A Materials and Processing Approach, 4E, G.E. DIETER, L. SCHMIDT, McGraw-Hill, 2009
3. Materials and Environment, M.F. ASHBY, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2009
Diğer Kaynaklar 4. İlgili makaleler / Related papers

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir.
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar.
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır.
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır.
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir.
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır.
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar.
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 32 32
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 136