AKTS - İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları

İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları (MFGE579) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları MFGE579 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere stokastik simulasyonların ve doğrusal olmayan sistemlerin optimizasyonunun temellerini öğertmektir. Proseslerde stabilite ve sağlamlık elde etmeye yönelik stokastik uygulamalar hakkında bilgi verme. Çok parametreli üretim sistemlerinde doğrusal olmayan optimizasyon sistemleri hakkında öğrencileri bilgilendirme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğrusal olmayan sistemlerin optimizasyonu ve stokastik proses optimizasyonu hakkında bilgi edinme
  • Doğrusal olmayan proses optimizasyonunun matematiksel temelleri
  • Topoloji, form ve material optimizasyonu. Metal şekillendirme işlemlerinin iş parçası toleransları ve kalıp yükleri bazında optimizasyonu
  • Sistemlerin stokastik doğası ve sağlamlığı hakkında bilgi edinme
  • İmalat sistemlerinin stokastik modellenmesi – karoseri üretiminde LS-OPT uygulamaları
Dersin İçeriği Doğrusal olmayan optimizasyona ve stokastik proseslere giriş, doğrusal olmayan proses optimizasyonun matematiksel temelleri, yapısal optimizasyon: topoloji, form ve malzeme, doğrusal olmayan sonlu elemanlar metoduna giriş, metal şekillendirme işlemlerinin toleranslar ve kalıp yükleri açılarından optimizasyonu, dinamik sistemlerin optimizasyonu, par

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bölüm 1: Doğrusal olmayan optimizasyona ve stokastik proseslere giriş
2 Bölüm 2: Doğrusal olmayan proses optimizasyonun matematiksel temelleri
3 Bölüm 3: Yapısal optimizasyon: topoloji, form ve malzeme
4 Bölüm 4: Doğrusal olmayan sonlu elemanlar metoduna giriş
5 Bölüm 5: Metal şekillendirme işlemlerinin toleranslar ve kalıp yükleri açılarından optimizasyonu
6 Bölüm 6: Dinamik sistemlerin optimizasyonu
7 Bölüm 7: Parametre rastgeleliği ve proses sağlamlığı
8 Bölüm 8: Parametre rastgeleliği ve proses sağlamlığı
9 Bölüm 9: Rastgele-parametreli sistemlerin sanal modellenmesi
10 Bölüm 10: Deney tasarımına giriş
11 Bölüm 11: Sağlamlık analizi ile tasarım optimizasyonu
12 Bölüm 12: Karoseri parçaları üretiminde parametre-rastgeleliği analizi
13 Bölüm 13: Optimizasyon yazılımı: LS-OPT
14 Bölüm 14: Optimizasyon yazılımı: LS-OPT
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Masataka Yoshimura, System Design Optimization for Product Manufacturing, Springer, 2010
Diğer Kaynaklar 2. J. George Shanthikumar, David D. Yao, and W. Henk M. Zijm: Stochastic Modeling and Optimization of Manufacturing Systems and Supply Chains, Springer, 2003
3. Robert F. Rhyder: Manufacturing Process Design and Optimization; Marcel Dekker, 1997.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir.
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar.
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır.
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır.
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir.
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır.
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar.
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 6 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 179