AKTS - Doku Mühendisliği Temel Prensipleri

Doku Mühendisliği Temel Prensipleri (MDES686) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Doku Mühendisliği Temel Prensipleri MDES686 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Normal ve patolojik memeli dokularında yapı fonksiyon ilişkisinin anlaşılması ve dokuların tamiri, iyileştirilmesi için gerekli biyolojik bileşenlerin yerini alacak malzemelerin geliştirilmesi için mühendislik ve yaşam bilimlerinin temel prensip ve metotları arasındaki korelasyon öğrencilere bu ders ile verilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bu derste özellikle çokdisiplinli alanlar için altyapılarını (mühendislik, biyolojik bilimler vs.,) nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Mühendislik analiz metotlarını ve biyolojik etkileşimleri nasıl birleştirecekleri hakkında deneyim elde edeceklerdir.
Dersin İçeriği Hücre-doku kavramları, hücre doku temel prensipleri, doku mühendisliği, biyomalzemeler, proteinler, biyomalzeme yüzey etkileşimleri, doku mikroçevresi, organ kayıpları ve yenilenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücre-doku kavramları, yapısal özellikler, metabolik fonksiyonlar. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
2 Hücre-doku temel prensipleri, pratik örnekler. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
3 Doku mühendisliği, biyomalzemeler, sistemler. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
4 Proteinler, biyomalzemeler, yüzey etkileşimleri. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
5 Hücre-biyomalzeme etkileşimleri Verilen kaynakların ilgili sayfaları
6 Organ kaybı ve yenilenmesi. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
7 Doku fonksiyonlarında kütle transferinin rolü. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
8 Hücre fonksiyonlarında kayma kuvvetinin etkileri. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
9 Doku mikroçevresi. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
10 Doku mühendisliği prensiplerini kullanarak çeşitli dokuların üretimi. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
11 İmplantasyon ve implantasyon sonrası doku reaksiyonları. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
12 Biyoreaktörler. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
13 Dokuların saklanması. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
14 Gen terapisi. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
15 Doku mühendisliği için biyomalzeme tasarımı. Verilen kaynakların ilgili sayfaları
16 Verilen konuların kısa özeti ve değerlendirme. Verilen kaynakların ilgili sayfaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. -
Diğer Kaynaklar 2. Principles of Tissue Engineering, Robert P. Lanza, Robert Langer, Joseph Vacanti, Academic Press, 4th ed., 2013.
3. Biomaterials, Intersection of Biology and Materials Science, J. S. Temenoff, A. G. Mikos, Pearson Prentice Hall, 2008.
4. Bioengineering Fundamentals, Ann Saterbak, Larry V. McIntire, Ka-Yiu San, Pearson Prentice Hall, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 5
Sunum - -
Projeler 2 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir.
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar.
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır.
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır.
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir.
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır.
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar.
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 136