AKTS - Plastisite Teorisi

Plastisite Teorisi (MDES683) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Plastisite Teorisi MDES683 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim üyesinin onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrenciler bu ders vasıtası ile metaller başta olmak üzere katı cisimlerdeki plastic deformasyon konusunda uzmanlaşacaklardır. Ders öğrencilere plastic deformasyonun sürekli ortam mekaniği açısından ele alınmasını gösterecektir; mikromekanik kapsam dışıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler sürekli ortam mekaniği açısından plastic deformasyon problemlerini çözebileceklerdir. Öğrencilerin mukavemet konusunda, özellikle de plastic deformasyon konusunda iddialı olacaklardır. Öğrenciler metal şekillendirmedeki temel işlemler hakkında bilgi sahibi olacak ve bu işlemlerdeki malzeme akışını formüle edebileceklerdir.
Dersin İçeriği Vektörler ve tensörler; genel mukavemet kavramları-gerilim ve gerinim; sürekli ortam mekaniğinde deformasyon: yer değiştirme, gerilme ve uyumluluk koşulları; sürekli ortam mekaniği: gerilme ve gerilme hareket denklemleri; elastik bünye denklemleri; inelastik bünye denklemleri; akma kriteri, akma kuralları ve pekleşme; kristal plastisitesi ve kum, k

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Indis notasyonu, vektörler ve tensörler, koordinat transformasyonları, eğri koordinatlar Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
2 Deformasyon, deformasyon değişimi, gerinim, gerinim hızı, gerinim ve gerinim hızı tensörleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
3 Asal gerinim, uyumluluk koşulları Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
4 Gerilim, Mohr çemberi, gerilim tensörü tanımları, gerilim hareket denklemleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
5 Elastik bünye denklemleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
6 Plastik deformasyon – bünye denklemleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
7 Akma kriterleri, akma kuralları ve pekleşme Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
8 Akma kriterleri, akma kuralları ve pekleşme Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
9 Hızdan bağımsız plastisite Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
10 Viskoplastisite Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
11 Tekillik ve uç değer teoremleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
12 Limit analizi ve yer atağı teorileri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
13 Kristal plastisite ve anizotropik pekleşme modelleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
14 Büyük deformasyon plastisitesi Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Davies, D. W. A., Basic Engineering Plasticity, Butterworth & Heinemann, (2006).
Diğer Kaynaklar 2. Prager, W., An Introduction to Plasticity, Addison Wesley, (2002).
3. Lubliner, J., Plasticity Theory, Dover, (2008)
4. Hill, R., The Mathematical Theory of Plasticity, Oxford University Press, (1998)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5
Ödevler 5 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir.
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar.
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır.
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır.
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir.
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır.
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar.
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 131