AKTS - İleri Sistem Benzetimi

İleri Sistem Benzetimi (MDES650) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Sistem Benzetimi MDES650 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
IE 220 dersine eşdeğer olabilecek temel bir istatistik dersi.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere karmaşık mühendislik sistemlerinin modellenmesinde kullanabilmeleri için bir benzetim altyapısı vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin bu altyapıyı kullanarak kendi alanlarına yönelik uygulama yapmaları teşvik edilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Öğrencilerin benzetim kuramı ve uygulamaları ile ilgili kullanışlı bilgiler elde etmesi. 2. Öğrencilerin ileri benzetim kuramı ile ilgili kavramları karmaşık mühendislik problemlerini çözümünde kullanması yeteneğini kazanması. 3. Öğrencilerin benzetimin olası kullanım alanları ile ilgili detaylı bilgiler elde etmesi.
Dersin İçeriği Karmaşık sistemler için ayrık benzetim modelleri, olasılık dağılımları, rastsal değişken üretimi, istatistiki çıkarım, varyans azaltılması, sürekli süreçler, doğrulamak, ileri modeller.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş (Tanımlar ve benzetim tipleri) Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
2 Ayrık benzetim modelleri ve karmaşık sistemlerin modellenmesi için gerekli mekanizmalar Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
3 İlgili olasılık dağılımlarının tespiti ve rastsal değişken üretimi için gerekli istatistiki yöntemler Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
4 İlgili olasılık dağılımlarının tespiti ve rastsal değişken üretimi için gerekli istatistiki yöntemler Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
5 Benzetim sonuçlarından istatistikî çıkarım yapma Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
6 Varyans azaltma teknikleri, deney tasarımı Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
7 Uygulama problemi I Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
8 Uygulama problemi I Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
9 Sürekli süreçlerin modellenmesi Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
10 Sürekli süreçlerin modellenmesi Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
11 Sürekli süreçlerin modellenmesi Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
12 Benzetim modellerinin doğrulanması Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
13 Benzetim modellerinin doğrulanması Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
14 Benzetimde ileri teknikler Diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
15 Genel gözden geçirme -
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. -
Diğer Kaynaklar 2. [1] Simulation Modeling and Analysis, 4Ed., Law, McGraw-Hill, New York, 2000.
3. [2] Kelton, D., R. Sadowski, and D. Sturrock, Simulation with Arena, McGraw-Hill, 3rd edition, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir.
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar.
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır.
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır.
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir.
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır.
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar.
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 1 2 2
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 8 32
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 132