ECTS - - Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı

Matematik Yüksek Lisans programı tam-zamanlı bir programdır.