ECTS - - Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MATH541 Cebir 5 5 5 4 5 5 4 4 4 2 5
MATH587 Uygulamalı Matematik 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3
MATH597 Yüksek Lisans Tezi - - - - - - - - - - -
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri - - - - - - - - - - -
MATH589 Mezuniyet Semineri - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MATH521 Sayısal Analiz I 5 4 5 3 3 2 3 3 3 3 2
MATH524 Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sonlu Fark Metodları 5 4 4 3 3 2 3 4 3 4 2
MATH542 Cebirsel Sayılar Kuramı 5 4 4 3 4 3 3 3 4 1 5
MATH543 Grup Teori I 5 4 4 3 4 3 3 3 4 1 5
MATH545 Kimlik Denetimini Sağlayan Kriptografik Algoritmalara Giriş - - - - - - - - - - -
MATH546 Galois Kuramı 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 5
MATH547 Cebirsel Geometri - - - - - - - - - - -
MATH552 Kompleks Analiz 5 3 4 4 1 1 3 3 2 3 3
MATH555 Bernstein Polinomları 5 5 4 5 4 5 5 4 1 2 3
MATH556 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz - - - - - - - - - - -
MATH557 Fonksiyonel Analiz 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH562 Diferansiyel Denklemler Teorisi 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH563 Fark Denklemleri - - - - - - - - - - -
MATH564 İmpalsif Diferansiyel Denklemler 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler 5 4 5 4 1 2 5 5 4 3 3
MATH571 Topoloji 5 5 4 4 5 4 5 5 4 1 4
MATH572 Diferansiyellenebilir Çokkatlılar 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4
MATH573 Cebirsel Topoloji - - - - - - - - - - -
MATH574 Riemann Geometrisi 5 5 4 4 4 4 5 5 4 1 5
MATH575 Çokkatlılar Üzerinde Analiz 5 5 4 4 4 4 5 5 4 1 5
MATH576 Diferansiyel Topoloji - - - - - - - - - - -
MATH577 Düşük Boyutlu Topolojiye Giriş - - - - - - - - - - -
MATH582 Yaklaştırım Teorisi 5 5 5 5 4 5 5 4 1 2 3
MATH584 Uygulamalı Matematikte Doğrusal Olmayan Problemler - - - - - - - - - - -
MATH585 Matematiksel Modelleme - - - - - - - - - - -
MATH591 Analitik Olasılık Teorisi - - - - - - - - - - -
MATH522 Sayısal Analiz II 5 4 5 3 3 2 3 3 3 3 2
MATH346 Kompleks Analiz - - - - - - - - - - -
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme - - - - - - - - - - -
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi - - - - - - - - - - -
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları - - - - - - - - - - -
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü - - - - - - - - - - -
MDES621 Sayısal Lineer Cebir - - - - - - - - - - -
MATH482 Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler - - - - - - - - - - -
MATH485 Fark Denklemlerinin Teorisi - - - - - - - - - - -
MATH467 Dinamik Sistemler ve Kaos - - - - - - - - - - -
MATH486 Matematiksel Modelleme - - - - - - - - - - -
ECON552 İleri Veri Modelleme - - - - - - - - - - -
MATH316 Finansal Türevler Matematiği - - - - - - - - - - -