ECTS - - Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programının tezli seçeneği 4 zorunlu ve 3 seçmeli ders içerirken, tezsiz seçeneği 4 zorunlu ve 6 seçmeli ders içerir. Program boyunca danışmanın onayıyla en fazla 2 lisans dersi alınabilinir. Bu durumda herbir lisans dersi ile birlikte “Math 580 Özel Çalışmalar I” ve “Math 581 Özel Çalışmalar II” “özel çalışmalar” dersi alınmalıdır.

 

Yüksek Lisans Tezli Program (Toplam 21 kredi)
- 4 Zorunlu Ders (12 kredi)
- 3 Seçmeli Ders (9 kredi)
- 1 Seminer Dersi (kredisiz)
- Yüksek Lisans Tezi

 

Yüksek Lisans Tezsiz Program (Toplam 30 kredi)
- 4 Zorunlu Ders (12 kredi)
- 6 Seçmeli Ders (18 kredi)
- 1 Seminer Dersi (kredisiz)
- 1 Mezuniyet Projesi (kredisiz)