AKTS - Akışkanlar Mekaniği

Akışkanlar Mekaniği (AE307) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği AE307 5. Dönem 3 1 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH152 (Kalkülüs II)
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Hasan Akay
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Akışkanların temel özelliklerini ve akışkanların mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini tanıtmak. Akışkan içeren mühendislik problemlerinin analizinde kullanılan yöntemleri öğretmek ve uygulamak. Akış alanında, akışkan hareketini tanımlayan diferansiyel formda temel denklemlerin elde edilişini ve uygulanışını öğrenciye öğretmek. Akıştan dolayı cisimlere etki eden kuvvetlerin analizi yöntemlerinin formülasyonu ve uygulanması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını ve akışkanların özelliklerini tanımlayabilecek ve kullanabilecektir.
  • Basınç ve akışkan statiği problemlerini çözebilecektir.
  • Hız, ivme, vorticity, gerilme oranı, irrotasyonellik ve rotasyonellik kavramlarını içeren akışkan kinematiği denklemlerini ifade edebilecek ve kullanabilecektir.
  • Bernoulli ve enerji denklemleri içeren kontrol hacim problemlerini çözebilecektir.
  • Akış sistemleri ve kontrol hacimlerinin momentum çözümlemesinde karşılaşılan hesaplamaları yapabilecektir.
  • Modelleme işlemi için (gereken) boyutsal çözümleme işlemini yapabilecek ve benzerlik problemlerini çözebilecektir.
  • Boru tasarımı, pompa ve türbin destekli boru sistemlerinin tasarımı konularını içeren iç akış problemlerini çözebilecektir.
  • Düz plaka, küre, silindir, uçak kanadı ve aerodinamik tasarım konularını içeren dış akış problemlerini çözebilecektir.
Dersin İçeriği Akışkanlar mekaniği temel kavramlarına giriş; akışkan özellikleri; basınç ve akışkan statiği, akışkan kinematiği, Bernoulli ve enerji denklemleri, akış sistemlerinin momentum çözümlemesi, boyutsal çözümleme ve modelleme, iç akış, dış akış - sürükleme ve kaldırma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Bölüm 1. Temel Kavramlara Giriş Okuma Ödevi: Bölüm 1
2 Bölüm 2. Akışkan Özellikleri Okuma Ödevi: Bölüm 2
3 Bölüm 3. Basınç ve Akışkan Statiği Okuma Ödevi: Bölüm 3
4 Bölüm 3. Basınç ve Akışkan Statiği Okuma Ödevi: Bölüm 3
5 Bölüm 4. Akışkan Kinematiği Okuma Ödevi: Bölüm 4
6 Bölüm 5. Bernoulli and Enerji Denklemleri Okuma Ödevi: Bölüm 5
7 Bölüm 5. Bernoulli and Enerji Denklemleri Okuma Ödevi: Bölüm 5
8 Bölüm 6. Akış Sistemlerinin Momentum Çözümlemesi Okuma Ödevi: Bölüm 6
9 Bölüm 7. Boyutsal Çözümleme ve Modelleme Okuma Ödevi: Bölüm 7
10 Bölüm 8. İç Akış Okuma Ödevi: Bölüm 8
11 Bölüm 8. İç Akış Okuma Ödevi: Bölüm 8
12 Bölüm 11. Dış Akış – Sürükleme ve Kaldırma Okuma Ödevi: Bölüm 11
13 Bölüm 11. Dış Akış – Sürükleme ve Kaldırma Okuma Ödevi: Bölüm 11
14 Dönem Özeti
15 Dönem Sonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Yunus A. Çengel and John M. Cimbala, Fluid Mechanics, Third Edition in SI units, McGraw-Hill, 2014 (e-book thru’ McGraw Hill Connect platform)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 15 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 35
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar 14 1 14
Uygulama 5 3 15
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 3 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 149