ECTS - - Otomotiv Mühendisliği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
AE111 Otomotiv Mühendisliğinin Temelleri 3 0 2 3.5
CHE105 Genel Kimya 3 2 4 5
MATH151 Kalkülüs I 4 2 5 7
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 23 6 25 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
AE112 Otomotiv Mühendisleri İçin Temel İletişim ve Hesaplama Araçları 2 2 3 3
MATH152 Kalkülüs II 4 2 5 7
CMPE102 Bilgisayar Programlama 2 2 3 4
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme 1 3 2 4.5
Toplam 18 11 22 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
AE207 Otomotiv Laboratuvarı I 1 3 3 4
MATE207 Malzeme Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
ME201 Statik 3 0 3 6
ENE203 Termodinamik I 3 0 3 6
Toplam 17 3 19 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MECE204 Dinamik 2 2 3 6
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
ME210 Mukavemet 3 1 3 6
AE214 Yakıtlar ve Yanma 2 2 3 4
EE234 Elektrik Mühendisliğine Giriş 3 1 3 5
Toplam 17 6 19 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar 3 1 3 5
ENE301 Isı Aktarımı 3 1 3 6
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
AE307 Akışkanlar Mekaniği 3 1 3 6
AE399 Yaz Stajı I 0 0 0 6
MECE303 Makina Teorisi 3 1 3 6
AE-GE3FA1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
AE-GE3FA1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 15 4 21 34

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ME316 Makine Elemanları 3 1 3 7
AE308 Otomotiv Endüstrisinde İmalat ve Malzeme Teknolojisi 3 1 3 5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
AE-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
MECE306 Kontrol Sistemleri I 3 0 3 6
AE312 İçten Yanmalı Motorlar 3 1 4 5
Toplam 15 3 19 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
AE499 Yaz Stajı II 0 0 0 6
AE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
AE-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
AE435 Taşıt Dinamiği 3 1 3 5
AE431 Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi I 1 4 3 4
AE-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 8 5 19 30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AE432 Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi II 1 4 3 8
AE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
AE434 Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar 3 1 4 5
AE436 Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı 3 1 4 5
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
AE-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
AE-AE4SP1-Çokdisiplinli Dersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 9 6 22 35

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
ECON442 Yenilik İktisadı 3 0 3 6
PR492 Gazetecilik II 0 0 3 5
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje 3 0 3 4
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
GER201 Almanca I 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
SPAN201 İspanyolca I 3 0 3 4
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
JAP201 Japonca I 3 0 3 4
CHIN201 Çince I 3 0 3 4
CHIN202 Çince II 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
SPAN202 İspanyolca II 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
SPAN301 İspanyolca III 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
JAP301 Japonca III 3 0 3 4
CHIN301 Çince III 3 0 3 4
GER302 Almanca IV 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
SPAN302 İspanyolca IV 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
GER402 Almanca VI 3 0 3 4
FRE402 Fransızca VI 3 0 3 4
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
ART202 Karikatür 3 0 3 4
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
ART235 Çok Sesli Koro 3 0 3 4
ART294 Sahne Makyajı 3 0 3 4
ART293 Mimari Fotoğrafçılık 3 0 3 4
MAN415 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN428 Marka Yönetimi 3 0 3 5
PR491 Gazetecilik I 0 3 3 5
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar 3 0 3 4
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü 3 0 3 4
HUM320 Estetik 3 0 3 4
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş 3 0 3 4
HUM331 Go 3 0 3 4
HUM360 Bilim Tarihi 3 0 3 4
CHIN302 Çince IV 3 0 3 4
IR423 Enerji Politikaları 3 0 3 5
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon 3 3 4.5 4
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi 3 0 3 4
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3 0 3 4
AE495 Ortak Eğitim Uygulaması III 1 4 3 4
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık 3 0 3 4
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı 3 0 3 4
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri 3 0 3 4
RUS401 Rusça V 3 0 3 4
SPAN401 İspanyolca V 3 0 3 4
RUS402 Rusça VI 3 0 3 4
SPAN402 İspanyolca VI 3 0 3 4
ART287 Eşli Danslar 3 0 3 4
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı 3 0 3 4
KOR201 Korece I 3 0 3 4
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro 3 0 3 4
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası 3 0 3 4
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
AE407 Otomotiv Laboratuarı II 1 4 3 5
AE403 Bilgisayar Destekli Tasarım 1 3 3 5
AE417 Sonlu Elemanlar Analizine Giriş 2 2 3 5
AVM490 Havacılık Tarihi 3 0 3 4
LAW250 Bilişim ve Teknoloji Hukuku 3 0 3 4
ART261 Senaryo Yazarlığı 3 0 3 4
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar 3 0 3 4
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı 3 0 3 4
ART266 Takı Tasarımı 3 0 3 4
ART267 Tiyatro 3 0 3 4
KOR202 Korece II 3 0 3 4
ART295 Türk Sanat Müziği 3 0 3 4
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri 3 0 3 4
ART289 Mozaik Sanatı 3 0 3 4
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum 3 0 3 4
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
ECON325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi 3 0 3 5
ART298 Sahne Makyajı 3 0 3 4
KOR301 Korece III 3 0 3 4
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş 3 0 3 4
ECON318 Dijital Ekonomi 3 0 3 6
ART226 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 3 4
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı 3 0 3 4
ART227 Opera Tarihi 3 0 3 5
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
ART228 İş Hayatında Müzik 3 0 3 5
PR419 Medya Okuryazarlığı 3 0 3 4
Toplam 322 19 337.5 472

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MECE447 Yol Planlama ve Navigasyon 3 0 3 5
MFGE418 İleri Mukavemet 3 0 3 5
EE448 Örüntü Tanıma 3 0 3 5
ME302 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 3 5
ME408 Isıl Sistem Tasarımı 3 0 3 6
ME425 Mekanik Titreşimler 3 0 3 5
ME431 Hata Analizi 3 0 3 5
ME435 Kırılma Mekaniği 3 0 3 5
ME437 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş 3 0 3 5
ME452 Akışkan Güç Kontrolüne Giriş 3 0 3 5
MATE440 Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu 3 0 3 5
MATE442 Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MECE425 Davranış Tabanlı Mühendislik Tasarımı 3 0 3 6
AE415 Yakıt Hücreleri 3 0 3 5
AE425 Otomotiv Teknolojisinde Bilgisayar Tümleşik İmalat 3 0 3 5
AE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
AE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MFGE484 Plastik Enjeksiyon Kalıplama Teknolojisi 3 1 3 5
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 1 3 5
ENE312 Rüzgar Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri 3 0 3 5
MATE462 Nanomalzemeler 3 0 3 5
MFGE432 Polymer Şekillendirme Süreçleri 3 0 3 5
AE410 Otomotiv Teknolojisinde Enerji Kavramları 3 0 3 5
AE411 Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri 3 1 3 5
AE412 Kalite Kontrol 3 1 3 5
AE414 Aktif ve Pasif Otomobil Emniyeti 3 1 3 5
AE413 Otomotiv Mekatroniği 3 1 3 5
AE416 Otomotiv Tasarımı ve Üretimi 2 2 3 5
AE418 İleri Mukavemet 3 1 3 5
AE419 İçten Yanmalı Motor Tasarımı 2 2 3 5
AE420 Emisyon ve Egzos Kontrolü 3 0 3 5
AE422 Araç Aerodinamiği 3 1 3 5
AE423 Otomotiv Kontrol Sistemleri 3 1 3 5
AE426 Zırhlı Araç Tasarımı ve İmalatı 3 1 3 5
AE427 Termodinamik Çevrim Simülasyonu 2 2 3 5
AE428 Şasi Tasarımı 3 1 3 5
ME436 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 3 5
IE443 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MATE460 Biyomalzemeler 3 0 3 5
MFGE405 Hızlı Prototipleme 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE481 Nanoimalat 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
IE322 Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları 3 0 3 5
ME488 Ürün Tasarımı ve Prototiplendirme 1 4 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
MATE458 Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri 3 0 3 5
MECE422 Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı 2 2 3 5
IE446 Yenilikçi Ürün Servis ve Sistemler 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
IE445 Teknoloji Yönetimi 3 0 3 5
IE447 Teknoloji Girişimciliği 3 0 3 5
MECE322 Mühendislikte Çokdisiplinli Tasarım 2 2 3 5
MFGE310 İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi 2 0 3 5
MATH490 Optimizasyona Giriş 3 0 3 6
ME453 Isı Değiştirici Tasarımı 3 0 3 5
ENE408 Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Kontrolü 3 1 3 5
Toplam 184 33 195 328