AKTS - Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı

Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı (AE436) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı AE436 3 1 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MECE204 Dinamik
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Ender İnce
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin temel dişli teorisi (vites çeşitleri, vites aşınması, yataklar, temel vites ayarlamaları, vites trenleri ve şanzıman); güç aktarma organları; motor, şanzıman, şanzıman dişlileri, son tahrik ve diferansiyel; şanzıman gereksinimleri; manuel, çift kavramalı ve otomatik şanzımanlar; vites değişimi; FWD, RWD ve AWD sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Manuel, çift kavramalı, otomatik şanzıman, sürekli değişken şanzıman sistemleri (CVT) ve diğer uygulamalar gibi kara taşıtları güç aktarım sistemlerini ayırt edebilir.
  • Güç akışını tanımlayabilir ve mekanik sistemlerde güç çevrimini gerçekleştirebilir.
  • Dişli, mil yatağı, şaft, debriyaj ve tork dönüştürücü gibi alt güç aktarım bileşenlerini tasarlayabilir ve çözümleyebilir.
  • Herhangi bir aracın ihtiyaç ve kullanım maksadına göre (şanzıman) tahrik sistemleri tasarlayabilir.
Dersin İçeriği Güç aktarım sistemlerine genel bakış; güç akışı ve güç dönüşümü; kavrama/eşleşme ve güç aktarımı; otomotiv şanzıman sistemleri; dişli (çark) tasarımı, şaft tasarımı, rulman tasarımı, debriyaj tasarımı, tork dönüştürücüleri tasarımı ve diğer tasarım öğeleri; otomotiv şanzıman geliştirme işlemi/süreci.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, İletimin Tarihçesi
2 İletim Sistemlerine Genel Bakış Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
3 Güç Akışı ve Güç Dönüşümü Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
4 Eşleşen Motor ve Şanzıman Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
5 Otomotiv İletim Sistemleri Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
6 Otomotiv İletim Sistemleri -2 Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
7 Dişli Çark Tasarımı Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
8 Ara Sınav -1 Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
9 Millerin ve Yatakların Tasarımı Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
10 Vites Değiştirme Mekanizmaları Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
11 Kavramalar ve Tork Dönüştürücüleri Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
12 Diğer Tasarım Öğeleri Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
13 Otomotiv İletim Geliştirme Süreci Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
14 Diğer Konular ve İnceleme Bir önceki hafta konularını gözden geçirme
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Automotive Transmissions - Fundamentals, Selection, Design and Application, 2nd Edition, H. Naunheimer, B. Bertsche, J. Ryborz, W. Novak, Springer, 2011

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 15
Ödevler 6 18
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 27
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi. X
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar 14 2 28
Uygulama 3 2 6
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 2 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 125