AKTS - Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri

Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri (AE411) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri AE411 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 207
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı otomotiv sektöründe geliştirilen malzemeleri tanıtmak, bu yeni malzemelerin otomobil alanındaki uygulamalarını keşfetmek için gerekli temel bilgileri sağlamak, otomobil bileşenlerinin imalat teknikleri konusunda son trendler hakkında bilgi geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarımın hafifletilmesi için uygun malzeme ve üretim sürecini seçebilir
  • Tasarımın hafifletilmesi sırasında ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelebilir ve
  • İmal edilebilirliği ve birleştirme performansını geliştirmek için temel birleştirme tasarım prensiplerini uygulayabilir
Dersin İçeriği Otomotiv uygulamaları için ileri hafif malzemeler ve üretim süreçleri; hafif otomotiv malzemeleri metalurjisi; mühendislik birleştirme işlemleri; hafif otomotiv malzemeleri kullanarak üretim için tasarım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Otomotiv Mühendisliğinde Işıklandırma Kavramına Giriş I Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
2 Otomotiv Mühendisliğinde Işıklandırma Kavramına Giriş II Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
3 Geleneksel üretim Süreçleri (Talaşlı İmalat, Dökme, Döküm, Dövme vb.) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
4 Üretim Teknolojileri Köpük, Ekstrüzyon, Hidroforming, Rulo şekillendirme, Kalıplama ve 3D Baskı gibi alüminyum Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
5 Otomotiv uygulamaları için ileri hafif metaller ve üretim işlemleri (AHSS, Advance High Strength Steels) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
6 Otomotiv uygulamaları için gelişmiş hafif metaller ve üretim işlemleri (Alüminyum ve alaşımlar) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
7 Ara Sınav I ve Dönem projesi faaliyetleri Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
8 Otomotiv uygulamaları için gelişmiş hafif metaller ve üretim işlemleri (Magnezyum ve alaşımlar) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
9 Mühendislik metal Birleştirme teknolojisi (Tipler, tasarım yöntemi, mekanik performans, uygulama, birleştirme işlemleri) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
10 Metallerin Mekaniğinde Kullanılan Metalurji terimleri (Esneklik ve tokluk, Sertlik ve Sertlik, Sertlik ve Ağırlık Oranı, gerilme, gerilme vb.) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
11 Hafif Otomotiv Metalleri, Alüminyum ve alaşımlarını kullanarak üretim için tasarım Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
12 Hafif Otomotiv Metalleri, Magnezyum ve alaşımlarını kullanarak üretim için tasarım Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
13 Hafif Otomotiv Metalleri kullanarak üretim için tasarım, AHSS Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
14 Dönem projesi sunumları Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Materials, design and manufacturing for lightweight vehicles, Prof. P. K. Mallick, Woodhead Publishing/CRC Press, 2010.
Diğer Kaynaklar 2. Automotive Engineering: Lightweight, Functional, and Novel Materials, Brian Cantor, P. Grant, C. Johnston, February 19, 2008, ISBN 9780750310017.
3. Lightweight Composite Structures in Transport, Design, Manufacturing, Analysis and Performance, by James Njuguna, 29th January 2016, eBook ISBN: 9781782423430,ü Hardcover ISBN: 9781782423256.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 10
Sunum 1 15
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 15 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 124