AKTS - Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi

Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi (HUM105) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi HUM105 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Küreselleşmeyle devletlerin, kurum ve kuruluşların güvenlik ihtiyaçları ile istihbarat etki, ilgi ve sorumluluk alanları çeşitlenmiş ve genişlemiştir. Ders, bu çeşitlenme ve genişlemeyi tarihi kaynaklar ve ülkelerin espiyonaj ile istihbarat geçmişleri çerçevesinde değişen güvenlik politikalarını örnek tarihi figürler üzerinden değerlendirmeyi amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: - Güvenlik kavramının tarihsel dönüşümünü anlar. - Soğuk Savaş öncesi ve sonrası dünyadaki değişiklikleri uluslararası ilişkiler ve güvenlikleştirme politikaları bağlamında kavrar. - Espiyonaj, casusluk, istihbarat gibi kavramların ana hatlarını tüm boyutlarıyla kavrar. - Dünya tarihinden seçilen en önemli espiyonaj ve istihbarat faaliyetlerini ilgili dönem ve kişilere ait ayrıntılarla öğrenir. - Türklerin İslamiyet Öncesi ve Milli Mücadele Dönemi espiyonaj ve istihbarat tarihini detaylı şekilde ve kronolojik olarak takip eder. - Günümüzde tüm dünyada yürütülen sosyal medya ve açık kaynak istihbaratını algılar. - Türkiye’nin temel güvenlik sorunlarını ve dış politikasında yürüttüğü güvenlikleştirme pratiklerini tarihi belgeler, haberler, görüntüler yoluyla irdeler.
Dersin İçeriği Güvenlik kavramının tarihsel gelişimi, dönemlere göre farklılık gösteren güvenlik sorunları ve tehditleri; dünya ve özellikle Türkiye tarihinde espiyonaj ve istihbarat faaliyetlerinin küreselleşmeyle birlikte yaşadığı dönüşümün güncel kavramlarla yeniden yapılandırılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Güvenlik Kavramı ve Tarihsel Gelişim Aşamaları Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap De Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers Inc, ABD, 1997.
2 Güvenlik Tehditleri I (Soğuk Savaş Öncesi) Barry Buzan, The Evolution of International Security Studies, Cambridge Yayınları, İngiltere, 2009.
3 Güvenlik Tehditleri II (Soğuk Savaş Dönemi 1947-1991) Barry Buzan, The Evolution of International Security Studies, Cambridge Yayınları, İngiltere, 2009.
4 Güvenlik Tehditleri III: Soğuk Savaş Sonrası Yeni (Eleştirel) Güvenlik Gündemi Barry Buzan, The Evolution of International Security Studies, Cambridge Yayınları, İngiltere, 2009.
5 Yeni (Eleştirel) Güvenlik Çalışmaları: Geleneksel İnşacılıktan Kopenhag Okuluna Değişen Güvenlik Anlayışları Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap De Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers Inc, ABD, 1997.
6 Espiyonaj ve İstihbaratın Tarihsel Gelişim Aşamaları Christopher Andrew, Gizli Dünya, Dünya İstihbarat Tarihi, Kronik Kitap, İstanbul, 2022.
7 Ara Sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular
8 Türk İstihbarat Tarihi: İslamiyet Öncesinden Milli Mücadele Dönemine Kenan Karataş, Türk İstihbarat ve Espiyonaj Tarihi, En Kitap Yayınevi, İstanbul, 2020. İsmail H. Demircioğlu, Ahmet ÖZCAN, Namık ÇENCEN, Yücel YİĞİT, Türk İstihbarat Tarihi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2021.
9 Çarlık Rusya İstihbaratı: Korkunç İvan (1565-1572) ve Opriçnina Teşkilatı Christopher Andrew, Gizli Dünya, Dünya İstihbarat Tarihi, Kronik Kitap, İstanbul, 2022. (Okumalar)
10 Birleşik Krallık İstihbaratı: Sir Francis Walsingham (1532-1590) ve Oliver Cromwell (1599-1658) Christopher Andrew, Gizli Dünya, Dünya İstihbarat Tarihi, Kronik Kitap, İstanbul, 2022. (Okumalar)
11 Fransa Krallığı İstihbaratı: Napolyon Bonapart (1769-1821) ve Joseph Fouche (1759-1820) Christopher Andrew, Gizli Dünya, Dünya İstihbarat Tarihi, Kronik Kitap, İstanbul, 2022. Stephan Zweig, Joseph Fouché: Bir Politikacının Portresi, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2020.
12 Alman İmparatorluğu İstihbaratı ve Margaretta Zelle/Mata Hari (1876-1917) Christopher Andrew, Gizli Dünya, Dünya İstihbarat Tarihi, Kronik Kitap, İstanbul, 2022. (Okumalar)
13 Dünyada Bugün: Sosyal Medya ve Açık Kaynak İstihbaratı Mücahit Özdoğan, Küreselleşmenin İstihbarat, Güvenlik ve Terör Boyutu, Gazi Kitabevi, Ankara, 2016. Erol Başaran Bural, Sosyal Medya İstihbaratı: Açık Kaynak İstihbaratında Yeni Bir Boyut, Yeditepe Akademi, İstanbul, 2021.
14 Türkiye’nin Temel Güvenlik Sorunları ve Türk Dış Politikasında Güvenlikleştirme Pratikleri Yves Lacoste, Büyük Oyunu Anlamak, NTV Yayınları, İstanbul, 2007. (Okumalar)
15 Genel Tekrar Sait Yılmaz, 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat, Milenyum Yayınları, İstanbul, 2007. (Okumalar)
16 Genel Sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap De Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers Inc, ABD, 1997.
2. 2. Barry Buzan, The Evolution of International Security Studies, Cambridge Yayınları, İngiltere, 2009.
3. 3. Christopher Andrew, Gizli Dünya, Dünya İstihbarat Tarihi, Kronik Kitap, İstanbul, 2022.
4. 4. Erol Başaran Bural, Sosyal Medya İstihbaratı: Açık Kaynak İstihbaratında Yeni Bir Boyut, Yeditepe Akademi, İstanbul, 2021.
5. 5. İsmail H. Demircioğlu, Ahmet ÖZCAN, Namık ÇENCEN, Yücel YİĞİT, Türk İstihbarat Tarihi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2021.
6. 6. Mücahit Özdoğan, Küreselleşmenin İstihbarat, Güvenlik ve Terör Boyutu, Gazi Kitabevi, Ankara, 2016.
7. 7. Kenan Karataş, Türk İstihbarat ve Espiyonaj Tarihi, En Kitap Yayınevi, İstanbul, 2020.
8. 8. Sait Yılmaz, 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat, Milenyum Yayınları, İstanbul, 2007.
9. 9. Stephan Zweig, Joseph Fouché: Bir Politikacının Portresi, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2020.
10. 10. Yves Lacoste, Büyük Oyunu Anlamak, NTV Yayınları, İstanbul, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100