AKTS - Şasi Tasarımı

Şasi Tasarımı (AE428) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Şasi Tasarımı AE428 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 210 veya ME 211
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencinin araç gövdesinin ve yapılarının tasarım kritelerinin, farklı yönlerini anlamalarını sağlamak ve ayrıca aracın direksiyon, fren ve süspansiyon sistemlerini tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • emniyet gereksinimlerine göre bir araba tasarlayabilir
  • güvenli bir araç için uygun şasi belirleyebilir ve geliştirebilir
  • güvenli bir araç için uygun alt sistemler olan direksiyon, fren ve süspansiyon seçebilir
Dersin İçeriği Giriş; otomobillerin şasisine ilişkin genel değerlendirme; araç gövdesi; tasarım konuları; ön aks ve istifleme sistemleri; frenler; süspansiyon; tekerlekler ve lastikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; Otomobil Şasileri ile Ilgili Genel Değerlendirme, Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
2 Giriş; Otomobil Şasileri ile Ilgili Genel Değerlendirme, Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
3 Araç Gövdesi; Tasarım Konuları Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
4 Araç Gövdesi; Tasarım Konuları Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
5 Araç Gövdesi; Tasarım Konuları Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
6 Ön Eksen ve Çelik Sistemleri Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
7 Ön Eksen ve Çelik Sistemleri Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
8 Ön Eksen ve Çelik Sistemleri Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
9 Frenler Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
10 Frenler Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
11 Frenler Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
12 Süspansiyon, Tekerlekler ve Lastikler Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
13 Süspansiyon, Tekerlekler ve Lastikler Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
14 Sunumlar Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Heldt.P.M - “Automotive Chassis”- Chilton Co., New York- 1992.
2. Dean Averns - “Automobile Chassis Design” 1992.
Diğer Kaynaklar 3. Giri.N.K- “Automobile Mechanics”- Khanna Publisher, New Delhi- 2002.
4. Kirpal Singh, “Automobile Engineering Vol. I”, Standard publications, New Delhi, 2011.
5. Steeds. W -“Mechanics of Road Vehicles”, London 1990.
6. Giles.K.G - Steering, Suspension and tyres” London – 1988.
7. Newton Steeds & Garret- “Motor Vehicle” London – 2000.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 10 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama 10 2 20
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 125