AKTS - İçten Yanmalı Motor Tasarımı

İçten Yanmalı Motor Tasarımı (AE419) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İçten Yanmalı Motor Tasarımı AE419 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
AE 312 (İçten Yanmalı Motorlar)
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ramin Barzegar
  • Ozan Tekin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders öğrencilerin termodinamik hesaplamalarına dayanarak motor tasarımı, motor konfigürasyonu, motor malzemeleri ve bir motorun silindir bloğu, silindir kapağı, krank mili, piston, vb. gibi ana parçalarının tasarımı konularında bilgi sahibi olmalarını hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • motor tasarımı akış diyagramlarının temel kavramlarını tanımlayabilir
  • tasarım parametlerinin kritik indexlerini tanımlayabilir ve kullanabilir
  • belirtilen ve etkin güç, basınç, tork problemlerini çözebilir
  • krank biyel mekanizmasının işleyişini belirleyebilir
  • bir motor karakteristik diyagramı çizebilir
Dersin İçeriği Motor tasarımı temel kavramlarına giriş; kritik indeks; belirtilen ve etkin güç, basınç, tork, krank-biyel mekanizması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İçten Yanmalı Motorlar Konularının Tekrarı İYM Ders Kitabı ve Ders Notları
2 İçten Yanmalı Motorlar Konularının Tekrarı İYM Ders Kitabı ve Ders Notları
3 Motor Tasarım Süreci K. Hoag, 4. Bölüm
4 Hacim Sabitleme K. Hoag, 5. Bölüm
5 Motor Konfigürasyonu ve Balansı; (Hesaplama Yazılımı Eğitimi) K. Hoag, 6. Bölüm
6 Motor Konfigürasyonu ve Balansı; (Hesaplama Yazılımı Eğitimi) K. Hoag, 6. Bölüm
7 Motor Malzemeleri; (Hesaplama Yazılımı Eğitimi) K. Hoag, 7. Bölüm
8 Silindir Bloğu Düzeni; (Hesaplama Yazılımı Eğitimi) K. Hoag, 8. Bölüm
9 Silindir Kapağı Düzeni; (Hesaplama Yazılımı Eğitimi) K. Hoag, 9. Bölüm
10 Ara Sınav; Dönem Projesi Belirlemesi
11 Motor Tasarım Projesi
12 Motor Tasarım Projesi
13 Motor Tasarım Projesi
14 Dönem Proje Sunumu
15 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Vehicular Engine Design, Kevin Hoag, Brian Dondlinger, Springer, 2016
2. Internal Combustion Engine Design, John Manning, Ricardo UK Ltd, 2012
3. Internal Combustion Engine Design, H. Sezgen, METU, 1975

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 9 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 35
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi. X
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 9 2 18
Laboratuar
Uygulama 5 2 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 9 2 18
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 40 40
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 124