AKTS - Taşıt Dinamiği

Taşıt Dinamiği (AE435) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Taşıt Dinamiği AE435 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MECE 204
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Eren Billur
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Taşıt dinamiği, dünya çapında otomotiv mühendisliği'nde önemli bir konudur. Karayolu araçları, tek araç, sedan, binek araç, kamyon ve özel amaçlı araç gibi farklı amaçlara göre çeşitli tiplerde sınıflandırılabilmesine rağmen, araç dinamik tasarımının, temel değişkenleri, lastik, tek lastik, tek dingil, dört tekerlekli olmasıdır. Adı geçen değişken seçimlerine göre, araç çekiş ve fren, sürüş ve taşıma araç dinamiği teorisi, araç kontrol sistemi teorisi ile birlikte verilerek araç tasarımının yapılışı gösterilir. Böylece öğrenciler, araç dinamiğinin temel teorisi, araç performansı ile ilgili testler ve düzenlemeler konularında da bilgilendirilirler. Araç tasarımında; dinamik modelleme ve analiz yaklaşımı uygulanmasının öğretilmesi önemli bir amaçtır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çekilen veya çekilmeyen bir aracın tekerleri üzerindeki dinamik yükleri aracın ivmelenmesine ve aerodinamiğine ve yol yapısına göre hesaplayabilir
  • Güç aktarma sistem fonksiyonunun, tork dönüşümünün, tasarlanan hız ve fren sisteminin oransal çevrilmesine etkilerini değerlendirebilir
  • araca uygulanan aerodinamik ve yuvarlanma direnci kuvvetlerini değerlendirir ve yakıt ekonomisine olan etkilerini belirleyebilir
  • sürüş uyarma kaynaklarının temellerini göz önünde bulundurarak en iyi sürüş için araç tepkilerini ayarlayabilir
  • lastik, süspansiyon ve direksiyon sistemi özelliklerine göre dışa savrulma özelliklerini belirleyebilir
Dersin İçeriği Motor karakteristikleri ve aktarma organı parçaları, lastik ve teker temelleri; çekiş gücü ve hareket direnci; maksimum hız ve ivmelenme performansı; kavrama dinamiği, tork dönüştürücü karakteristiği, frenleme dinamiği ve performansı; yol tutuş kabiliyeti, direksiyon dinamiği, süspansiyon mekanizmaları, taşıtların düzlemsel dinamiği, yuvarlanma dinamiği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Güç aktarma organlarının analizi I Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
2 Dinamik tekerlek yüklerinin hesaplanması Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
3 Güç aktarma organlarının analizi II Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
4 Fren sistemi tasarımı Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
5 Karayolu yüklerinin modellenmesi Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
6 Araç sürüş performansı Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
7 Kararlı hal virajı Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
8 Süspansiyon sistemleri analizi I Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
9 Süspansiyon sistemleri analizi II Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
10 Direksiyon sistemi performansı Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
11 Bilgisayar Modelleme ve Analiz Bölüm I Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
12 Bilgisayar Modelleme ve Analiz Bölüm II Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
13 Taşıt kontrol sistemleri I Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
14 Taşıt kontrol sistemleri II Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Fundamentals of Vehicle Dynamics, T. Gillespie, SAE Press, 1996.
2. 2. Jazar, R.N., “Vehicle Dynamics”, 2nd Edition, Springer, 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 20
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0