AKTS - Otomotiv Mühendisleri İçin Temel İletişim ve Hesaplama Araçları

Otomotiv Mühendisleri İçin Temel İletişim ve Hesaplama Araçları (AE112) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Otomotiv Mühendisleri İçin Temel İletişim ve Hesaplama Araçları AE112 2 2 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Hüseyin OYMAK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, öğrencinin EXCEL® and MATLAB® yazılımları aracı ile temel, ve gerekli, sayısal hesaplama yeteneği, ve ARDUINO® açık kaynak mikrodenetleyicisi ile etkileşimli kontrol kabiliyeti edinmesini amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • MS EXCEL® programının temel özellikleri ile çalışabilecek,
  • MATLAB® ortamını tanıyabilecek, ve temel sembolik ve hesaplamalı matematik işlemlerini (denklem çözme, türev ve integral, grafik çizim (plot), istatiksel hesaplamalar, vb.) MATLAB® yardımı ile yapabilecek, ve
  • Temel ARDUINO® platform, dil ve kütüphanelerini tanımlayabilecek, açıklayabilecek ve uygulamaya koyabileceklerdir.
Dersin İçeriği MS EXCEL®, MATLAB® ve ARDUINO®.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 MS EXCEL®’in Temel Özellikleri Ders notları ve MOODLE sisteminde bulunan sunumlar
2 MS EXCEL®’in Gerekli Özellikleri – Kısım I Ders notları ve MOODLE sisteminde bulunan sunumlar
3 MS EXCEL®’in Gerekli Özellikleri – Kısım II Ders notları ve MOODLE sisteminde bulunan sunumlar
4 MS EXCEL®’in Bazı Gelişmiş Özellikleri – Kısım I Ders notları ve MOODLE sisteminde bulunan sunumlar
5 MS EXCEL®’in Bazı Gelişmiş Özellikleri – Kısım II Ders notları ve MOODLE sisteminde bulunan sunumlar
6 MATLAB® Ortamı, Vektör ve Matrisler Mcmahon, Bölüm 1 ve 2
7 Çizim (Plot) ve Grafikler Mcmahon, Bölüm 3
8 MATLAB® ile Olasılık ve İstatistiğin Ele Alınması, Cebirsel Denklemlerin Çözümü Mcmahon, Bölüm 4 ve 5
9 Temel Sembolik Kalkülüs ve İntegral Mcmahon, Bölüm 6 ve 8
10 Arduino Devre Tahtasının Tanımlanması Shiloh, Bölüm 1
11 Arduino Platformuna Giriş (Devre Tahtası Üzerinde Temel/Basit Uygulamalar) Shiloh, Bölüm 2 ve 3
12 Arduino ile Sensör Kullanımı Shiloh, Bölüm 4
13 Sensör ve Led Işıkları İle Arduino Projesi Shiloh, Bölüm 4
14 Sensör ve Led Işıkları İle Arduino Projesi (devam) Shiloh, Bölüm 4
15 Dönem Sonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mastering Microsoft Office Made Easy, versions 2010 through 97, TeachUcomp.
2. MATLAB Demystified, D. McMahon, Mc Graw Hill.
3. Getting started with Arduino, by M. Shiloh and M. Banzi, Maker Media.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler 1 35
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 4 56
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 1 8
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 4 1 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 2 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 84