AKTS - Otomotiv Mekatroniği

Otomotiv Mekatroniği (AE413) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Otomotiv Mekatroniği AE413 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 234
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı The aim of the course is to introduce current applications and techniques of mechatronics in automotive engineering.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • otomotiv mekatronik sisteminde gerekli bileşenleri tanımlayabilir
  • otomotiv mekatronik sistemlerinde kullanılan sensörler ve aktüatörleri tanır, uygun sensörler ve aktuatörleri seçebilir
  • otomotiv mühendisliğinde alternatif tahrik sistemlerini ve farklı güç yönetim tekniklerini tanımlayabilir
  • aktif güvenlik sistemlerini ve bileşenlerini tanımlayabilir
  • otomotiv sistemleri için uygun kontrolör tasarlayabilir
Dersin İçeriği Otnm araçlar; drive-by-wire, steer-by-wire ve brakebywire tek.araçlar arası iletişim ile akıllı ulaşım sistemleri elektrikli araçlar hibrid elk.araçlar yakıt hücreli araçlar şerit takip sis. uyarlamalı hız sabitleyici çarpışmadan kaçınma anti blokaj fren sis. elk. stabilite kontrolü, devrilme engelleyici sistemler içten yanmalı motorların modellenmesi ve kontrolü pasif aktif ve yarı-aktif sus.tasarımı ve analizi araç elk. kont. ünitesi(ECU)sürücü dikkat eksikliği sürücü uyarı sürücü destek sim.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Otomotiv Mekatroniğine giriş Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
2 Otonom Araçlar Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
3 Drive-By-Wire, Steer-By-Wire ve Brake-By-Wire Teknolojileri Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
4 Akıllı Ulaşım Sistemleri. Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
5 Electric Vehicles Elektrikli Araçlar
6 Hibrid Elektrikli Araçlar. Yakıt hucreli araçlar Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
7 Anti Blokaj Fren Sistemleri. Elektronik Stabilite Kontrolü. Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
8 Elektronik Stabilite Kontrolü. Devrilme engelleyici sistemler. Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
9 İçten yanmalı motorların modellemmesi ve kontrolü Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
10 Pasif, Aktif Suspansiyon tasarımı ve analizi Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
11 Aktif ve Yarı-Aktif Suspansiyon tasarımı ve analizi Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
12 Sürücü Dikkat eksikliği / Yorgunluk İzleme Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
13 Sürücü Uyarı ve Sürücü Destek Sistemleri Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
14 Araç Simülatörleri Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Automotive Control Systems, Uwe Kiencke and Lars Nielsen, Berlin: Springer-Verlag, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. Vehicle Dynamics and Control, Rajesh Rajamani, Springer, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 10 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama 10 2 20
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 4 24
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 128