ECTS - - Kamu Hukuku Doktora

Kamu Hukuku Doktora Programının temel hedefi, doktor adaylarına ileri düzey uzmanlık bilgisi kazandırmaktır. Burada özellikle, öğrencilerin Kamu Hukuku alanındaki sorunları saptamalarını, değerlendirmelerini, oluşan uyuşmazlıklara çözüm önerileri getirmeleri, bilimsel araştırma becerilerine sahip olmaları ve Kamu Hukuku alanında uzmanlaşmaları ve bu hukukun bu alanında özgün fikir üretmeleri hedeflenmektedir. Bu surette, öğrencilerin, bilimin ilgilendiği olayları, kavram ve süreçleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırılması amaçlanmaktadır.