ECTS - - Kamu Hukuku Doktora

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KMH699 Tez 0 0 0 150
KMH600 Seminer 0 0 0 5
KMH690 Yeterlik 0 0 0 30
KMH697 Tez Önerisi 0 0 0 20
SBE-KMH-DR-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-DR-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-DR-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-DR-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-DR-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-DR-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KMH-DR-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 0 0 21 240

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KMH601 Anayasacılık ve Demokrasi 3 0 3 5
KMH602 Vergi Normlarının Uygulanması 3 0 3 5
KMH603 Hükümet Sistemleri 3 0 3 5
KMH604 İnsan Hakları Hukukunda Güncel Tartışmalar 3 0 3 5
KMH605 Ceza Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 5
KMH606 Genel Kamu Hukuku 3 0 3 5
KMH607 Ceza Muhakemesi Hukuku Kurumları 3 0 3 5
KMH608 İdari Yargı ve Adil Yargılanma Hakkı 3 0 3 5
KMH609 Ceza Hukukunun Felsefi Temelleri 3 0 3 5
KMH610 İdare Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 5
KMH611 Ticari Suçlar 3 0 3 5
KMH612 İdari Yargılama Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 5
KMH613 Avrupa Birliği Hukukunda Yargı 3 0 3 5
KMH614 İdare Hukukunda Yargı Dışı Uyuşmazlık Çözüm Yolları 3 0 3 5
KMH655 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
Toplam 45 0 45 75