AKTS - Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR501 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Elif Güneş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin bilimsel araştırma sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve tekniklerini çalışmalarına uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına uygun yazılı bir rapor olarak sunmaları ve oluşturulan bilimsel makalenin ulusal/uluslararası dergilerde yayınlama sürecini deneyimlemeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel araştırma sürecini çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak, veri toplama tekniklerini öğrenerek ve istatistiksel veriler ile bulgu ve sonuçlar elde ederek deneyimler.
  • Etik standartlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygular.
  • Bilimsel yazım kurallarına uygun bilimsel makale yazar ve sunar.
  • Bilimsel makalenin ulusal/uluslararası dergilerde yayınlama sürecini deneyimler.
Dersin İçeriği Bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma süreci, araştırma sorusu ve hipotez oluşturma, literatür taraması, içsel geçerlik ve dışsal genelleme, örneklem oluşturma teknikleri, etik standartlar ve yasal sınırlamalar, veri toplama teknikleri; gözlem, görüşme, anket, deneysel araştırma, veri analizi-istatistiksel analizler, kaynak gösterme,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Araştırma yöntemleri üzerine tartışma.
2 Bilimsel araştırma Nicel ve Nitel araştırma yöntemleri Araştırma yöntemleri çeşitliliği
3 Bilimsel araştırma süreci - araştırmanın planlanması
4 Araştırma soruları ve hipotezler Literatür taraması
5 Araştırma soruları ve hipotezler Literatür taraması
6 Nedensel çıkarsama ve iç sel geçerlik
7 Örneklem üzerinde temel bilgi aktarımı
8 Örneklem ve geçerlik
9 Etik standartlar ve yasal sınırlamalar
10 Nitel araştırma veri toplama teknikleri: Saha çalışması ve gözlem, görüşme. Nitel araştırma veri analizi.
11 Anket çalışması
12 Verilerin düzenlenmesi ve analizi: İstatistik analizler
13 Nicel veri toplama teknikleri: Deneysel araştırma, meta analiz, tarihsel araştırma, değerlendirme-eylem araştırması.
14 Kaynak gösterme Bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri
15 Bulgu ve sonuçlar Genel değerlendirme
16 Dönem ödevi teslim ve değerlendirmeleri.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. - Arıkan, R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. Ankara: Gazi Kitabevi.
2. - Böke, K. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Detaylı ve Açıklamalı Anlatım. İstanbul: Alfa Yayınları.
3. - Erdoğan, İ. (2012). Pozitivist Metodoloji ve ötesi: Araştırma Tasarımları, Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler, 3rd.ed. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
4. - Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın.
5. - Krathwohl, D. R. (1998). Methods of Educational & Social Science Research: An Integrated Approach, 2nd ed. New York: Longman.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 50
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 25
Ödevler 12 35
Sunum 2 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 21 125
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 43 43
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 2 4 8
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125