ECTS - - Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
MMR500 Mezuniyet Projesi
MMR501 Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı
MMR513 Tasarımda Gerçeklik ve Düşler
MMR514 Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık
MMR618 Kentsel Tasarım
MMR643 Yapı Akustiği Kuramı
MMR652 Mimari Aydınlatma Teknikleri
MMR661 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması
MMR676 Kültürel Miras Yönetimi
MMR680 Endüstriyel Miras ve Koruma
MMR512 Tasarım ve İletişim
MMR515 Konut ve Kültür İlişkisi
MMR517 Mimarlık Tarihi ve Kuramı I
MMR519 Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri
MMR520 Mimarlık Sanat ve Propaganda
MMR614 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II
MMR617 Mekanın Ekonomi Politiği
MMR653 İleri Renk Kuramı
MMR523 Viyana Secession
MMR547 Kentsel Kamusal Alan Araştırmaları
MMR611 MimarlıkTasarım Çalıştayı
MMR563 Tasarımda Gerçeklik ve Düşler
MMR544 Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık
MMR545 Konut ve Kültür İlişkisi
MMR521 Mimarlık Tarihi ve Kuramı I
MMR584 Tarihi Yapıları Araştırma Yöntemleri
MMR564 Mimarlık Sanat ve Propaganda
MMR601 Mimarlık Araştırmaları
MMR522 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II
MMR546 Mekânın Ekonomi Politiği
MMR511 Kentsel Tasarım
MMR518 İleri Renk Kuramı
MMR672 Yapı Akustiği Kuramı
MMR671 Mimari Aydınlatma Teknikleri
MMR581 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması
MMR582 Kültürel Miras Yönetimi
MMR583 Endüstriyel Miras ve Koruma
ICM534 İç Mimarlıkta Sürdürülebilirlik
MMR543 Kentsel Konut Çalışmaları
MMR571 Tasarım ve Planlamada Ekolojik Yaklaşımlar
HIR510 Reklam ve Tüketim Kültürü
ICM525 Mekân Üretim Süreci
KAM536 Sanat ve Siyaset
MMR573 Sürdürülebilir Bir Gelecek için Enerji Verimli Bina Tasarımı
MMR502 Mimari Tasarım