AKTS - Tasarım ve İletişim

Tasarım ve İletişim (MMR512) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım ve İletişim MMR512 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Feray Ünlü
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Görsel iletişimin tarihsel arka planını değerlendirerek karmaşık yapısını açıklamak, Bu çerçevede, görsel deneyimi değerlendirebilecek ve anlamdırabilecek bilgi birikimine ve kuramsal donanıma sahip olmak, Her türlü görsel iletişimi anlamdırmamızı sağlayan toplumsal, kültürel, ideolojik ve kurumsal bağlamlamları değerlendirmek, Farklı alımlama süreçlerini ve bunlara etkide bulunan faktörleri anlamak, Temel tasarım ilkelerinin iletişimsel özelliklerini algılamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- Göstergebilim kavram ve teorilerini değerlendirir, 2- Görsel kültür ve iletişim kodları arasındaki ilişkiyi çözer, 3- Tasarım ürününün sahip olduğu biçim ve içeriği çözümler, 4- Geçmiş ve bugün arasındaki anlam kaymalarını çözümler, 5- Görsel metnin kültürel anlamlarını çözümler, 6- Tasarımın kültürel kodlarını inceler.
Dersin İçeriği İletişimin hızla geliştiği günümüzde, etkin görsel imaj yaratma çabasının tasarımda oynadığı rol; örneklerle iletişim ve tasarımda kullanılan kuramlar ve yöntemler; disiplinlerarası anlamsal çalışmaların ve günümüz tasarımlarında gelişen eğilimlerin incelenerek tasarımdaki iletişimsel ölçütlerin oluşumunun betimlenmesi;anlamsal çözümleme yapılarak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Konular Hakkında Ön Bilgi Toplama
2 Görsel algı ve biçim-içerik dizgesi Sunuma Hazırlık
3 Anlamlandırma ve anlam oluşturan işlemler Sunuma Hazırlık
4 Mimari (arkitektonik) kodlar ve iletişim Kitap İle İlgili Tartışma
5 Dilbilim-Göstergebilim-Tasarım ilişkisi Kitap İle İlgili Tartışma
6 Anlam çözümlemesinde disiplinlerarası yaklaşımlar Kitap İle İlgili Tartışma
7 İletişimin temel ilkeleri Kitap İle İlgili Tartışma
8 Tasarımda iletişim oluşumunda kültürel dizge Kitap İle İlgili Tartışma
9 Üretim-tüketim ilişkisi ve tasarımda simgesel boyut Kitap İle İlgili Tartışma
10 İletişim Estetiği Sunuma Hazırlık
11 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
12 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
13 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
14 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
15 Örnek İncelemeleri Sunum ve Tartışma
16 Genel Sınav / Sunum Final Exam / Presentation

Kaynaklar

Ders Kitabı 2. Barnard, Malcolm. (2002) Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür (Çev. Güliz Korkmaz). Ankara:Ütopya Yayınevi.
5. Fiske, John. (1996) İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları/ARK.
Diğer Kaynaklar 3. Dehaene, G., Pascal, P., Lestienne, C., Sagart, L. (2013). Dilin En Güzel Tarihi. (Çev. Sema Rifat). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
4. Fischer, G. (2015). Mimarlık ve Dil (Çev. Fatma Erkman Akerson). İstanbul:Daimon.
5. Woodward, I. (2016). Maddi Kültürü Anlamak. (Çev. Ferit Burak Aydar). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 40
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 2 12 24
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Toplam İş Yükü 125