AKTS - Tasarım ve Gelecekçilik

Tasarım ve Gelecekçilik (ICM535) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım ve Gelecekçilik ICM535 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğretim Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İç mekân tasarımında gelecekçilik kavramının tartışılıp bu konu hakkındaki farkındalığı arttırarak, bilimsel araştırma yapma yetisi kazandırmayı amaçlar. Ayrıca, iç mekân tasarımı ve gelecekçilik ilgili var olan bilimsel araştırmaları, tasarımları ve uygulanmış projeleri analiz etmeyi ve yorumlamayı hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Edindiği bilgiyi iç mimarlık alanında kullanabilme becerisi kazanır.
  • • Disiplinlerarası ortak çalışabilme yetisine sahip olur.
  • • İç mekân tasarımında gelecekçilik ile edindiği bilgi kapsamında tartışma ve sorgulama becerisi kazanır.
  • • Araştırma yöntemlerini uygulayarak iç mekân tasarımında gelecekçilik ile ilgili bilimsel araştırma yapar ve yorumlar.
  • • Bilimsel etik, intihal ve yazım kurallarına uygun yazılı rapor ve sunum hazırlar.
Dersin İçeriği Dönüştürme ve eleştirel bakış açısına sahip olan gelecekçilik kavramının 20. yüzyılda ortaya koyduğu manifestonun günümüzdeki değişiminin iç mekan tasarımı ekseninde ele alınması, mekan tasarımında esneklik, büyüme, dönüşme ve mobilite gibi ihtiyaçlara cevap arayan gelecekçilik kavramı ile ilgili bilimsel araştırma yapılması, günümüz tasarım uygulamalarının bu bağlamda analiz edilmesi ve geleceğe yönelik tasarım yaklaşımları üzerine tartışılması ve sonuç değerlendirmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması
2 Gelecekçilik kavramı hakkında genel bilgi İlgili okumaların yapılması
3 Değişen yaşam pratikleri İlgili okumaların yapılması
4 Gelişen teknoloji ve iç mekân tasarımı arasındaki ilişki- sanal gerçeklik İlgili okumaların yapılması
5 Gelişen teknoloji ve iç mekân tasarımı arasındaki ilişki- yapay zekâ Küçük sınav 1 İlgili okumaların yapılması
6 İç mekan tasarımı ve gelecekçiliğin sosyolojik, psikolojik, ekolojik etkiler ve simgesel değerler üzerinden tartışılması İlgili okumaların yapılması
7 Gelecekçi ütopyaların ve bilimkurgu eserlerin iç mekân tasarımı üzerinden analizi İlgili okumaların yapılması
8 Mekânların, uyuma, yeme-içme, dinlenme, temizlenme, çalışma gibi eylemlere ilişkin donanımların değişimi ve dönüşümü Dönem ödevi üzerine tartışma Dönem ödevi ile ilgili araştırma sorusu ve hipotezlerin belirlenmesi. İlgili okumaların yapılması
9 Mekânların biçimi ve geometrisi, malzeme, aydınlatma, renk, doku gibi iç mekân tasarım unsurlarının değişimi ve dönüşümü Dönem ödevi üzerine tartışma İlgili okumaların yapılması
10 Gelecekçi yaklaşımla tasarlanmış ve uygulanmış Tak-Sök Kent”, “Yürüyen Kent”, “Yaşama Kapsülü” gibi öörneklerinin incelenmesi Dönem ödevi üzerine tartışma Küçük sınav 2 İlgili okumaların yapılması
11 Dönem ödevi üzerine tartışma İlgili okumaların yapılması
12 Dönem ödevi üzerine tartışma İlgili okumaların yapılması
13 Dönem ödevi üzerine tartışma Metodoloji oluşturulması
14 Dönem ödevi üzerine tartışma Araştırma raporu hazırlığı
15 Sunum Sunum hazırlığının yapılması

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Exner, U. & Pressel, D. (2008). Basic spatial design. Basel: Birkhäuser Architecture.
2. Gardini, A. (2018). The Reception of Futurist Architecture after the Second World War. International Yearbook of Futurism Studies, 8, 129-149.
3. Giedion, S. (1967). Space, time and architecture. (5th ed.). Cambridge: Harvard University Press.
4. Kim, M., Wang, X., Love, P., and Li, H., Kang, S.-C. 2013. Virtual reality for the built environment: A critical review of recent advances. Journal of Information Technology in Construction. 18: pp. 279-305.
5. Russell, S. & Norvig, P. (2016). Artificial intelligence: A modern approach. London: Pearson Education Limited.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 20
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 20 20
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama 1 9 9
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 2 4
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125