AKTS - MimarlıkTasarım Çalıştayı

MimarlıkTasarım Çalıştayı (MMR611) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
MimarlıkTasarım Çalıştayı MMR611 Alan Seçmeli 1 4 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm tarafından görevlendirilen öğretim eleman(lar)ı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yurt-içinde veya yurt-dışında, tek veya başka kurum(lar)la ortak olarak, mimarlığın farklı alanları ile ilgili konularda, uzmanların katıldığı, birlikte bilgilenme, fikir üretme ve uygulama ortamı gerçekleştirmek (veya başka kurumların düzenlediği ve Bölüm Kurulu tarafından onaylanan bir çalıştay ortamına katılmak). Yoğunlaştırılmış süreli çalıştay ortamı öncesinde hazırlık, sonrasında da sonuçlarının belgelenerek ilgili ortamlarla paylaşılması hedeflenmektedir. Çalıştay konusu ve düzenlenmesini Bölüm Kurulu onaylar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çalıştaya katılan öğrenci: - Fikirleri eleştirel olarak analiz eder ve tutarlılıkla değerlendirir. - Yeni fikir ve yöntemler önerebilir. - Takım çalışması deneyimini artırır. - Görüşlerini savunma ve etkili iletişim kurma becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Mimarlığın farklı alanları ile ilgili konularda uzmanların katılımı ile birlikte bilgilenme, fikir üretme ve uygulama ortamı; ön hazırlıklar, yoğunlaştırılmış süreli çalıştay ve sonuç çalışmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çalıştay ön hazırlığı
2 Çalıştay süresi
3 Sonuç çalışmaları

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Çalıştay konusu ile ilgili belirlenecek olan kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama 16 4 64
Derse Özgü Staj 9 5 45
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 130