AKTS - MimarlıkTasarım Çalıştayı

MimarlıkTasarım Çalıştayı (MMR611) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
MimarlıkTasarım Çalıştayı MMR611 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Zühal ÖZCAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Analitik düşünme ve irdeleme süreç ve yöntemlerini öğrenir/pekiştirir. Seçilen bir konu üzerinde farklı araştırmaları karşılaştırarak sonuç geliştirme becerisi geliştirilir. Araştırmayı kapsayan bir metin oluşturarak yayına hazır hale getirir.
Dersin İçeriği Çalışılan tez konularına ilişkin yapılan araştırma ve karşılaştırmalar ile elde edilen verilerin ve sonuçların sunulması, tartışılması ve özgün bir metine dönüştürülmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, araştırma konusunun belirlenmesi Araştırma konusu üzerinde veri toplama
2 Yöntem ve kaynaklar hakkında bilgi verilmesi. Araştırma konusu üzerinde literatür taraması
3 Araştırma konusunun yayınlanabileceği kaynakların tarama yöntemlerinin açıklanması. Araştırma konusu üzerinde literatür taraması
4 Yayına dönüşmesi planlanan bir araştırmanın niteliklerinin açıklanması. Refere dergi taraması
5 Kişisel araştırma konusunun özellikleri üzerinde tartışma. Araştırma konusu üzerinde literatür taraması
6 Araştırma konusunun nitelikleri üzerinde tartışma Okuma, araştırma ve refere dergi taraması
7 Araştırma konusunun nitelikleri üzerinde tartışma Okuma, araştırma
8 Araştırma konusunun nitelikleri üzerinde tartışma. Okuma, araştırma
9 Araştırma konusunun özellikleri üzerinde tartışma, konuya ilişkin başlık ve alt başlıkların tespiti. Okuma, araştırma
10 Araştırma konusu ile ilgili ara sunum. Okuma, araştırma
11 Araştırma konusunun nitelikleri üzerinde tartışma ve makale yazım yöntemleri üzerine bilgi verilmesi Okuma, araştırma, metin geliştirme
12 Araştırma konusunun geliştirilmesi üzerinde tartışma. Metin geliştirme Okuma, araştırma, metin geliştirme
13 Araştırma konusunun geliştirilmesi üzerinde tartışma. Metin geliştirme. Okuma, araştırma, metin geliştirme
14 Araştırma konusunun geliştirilmesi üzerinde tartışma. Metin geliştirme. Okuma, araştırma, metin geliştirme
15 Araştırma konusunun geliştirilmesi üzerinde tartışma. Metin geliştirme. Hazırlanan araştırma metninin kesinleştirilmesi
16 Araştırma teslimi, görsel ve sözel sunum ve değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Seçilen araştırma konusu ile ilgili tüm kaynaklar; literatür, belge tarama.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 60
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 40
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 70 70
Sunum/Seminer Hazırlama 1 12 12
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 82