AKTS - İleri Düzey Mimari Tasarım

İleri Düzey Mimari Tasarım (MMR502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Düzey Mimari Tasarım MMR502 1 4 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm tarafından görevlendirilen öğretim elemanları
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kentsel ve kırsal yerleşim ekolojisi ve tektoniğinde doğa-kültür&teknoloji ve peysaj-şehircilik-mimari bölünmezliğini öngören yenilikçi mimari araştırma, projeler ve tasarım uygulamaları ile edinilecek öğrenim. Günümüzdeki ve gelecekte olası yerel / küresel durumlar, değişim ve gelişmeler için mimari tasarım yoluyla verilebilecek yanıtlar aranarak toplumla paylaşılması. Öğretim elemanlarından bu amaçları gözeten özgün tasarım projesi konuları önermeleri beklenmektedir. Bölüm Kurulu’na sunulan öneriler görüşülerek onaylanır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci: - Yeni bir yöntem geliştirebilir, bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir. - Özgün bir konuyu kavrayabilir, uyarlayabilir, tasarlayabilir, uygulayabilir ve aktarabilir. - Çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir. - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir. - Tasarım/araştırma çıktılarına ilişkin kapsamlı bir sunuş tasarlama ve ortaya koyma becerisi geliştirir.
Dersin İçeriği İnsan yerleşim ekolojisi ve tektoniğinde doğa-kültür ve teknoloji, peyzaj-şehircilik-mimari bölünmezliğini öngören ve günümüzdeki ve gelecekte olması öngörülen yerel/küresel durumlara yanıt arayan yenilikçi mimari araştırma, proje ve tasarım uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje konusunun açıklanması ve tartışılması
2 Geliştirilecek tasarımın belirlenen parametreleri çerçevesinde gerekli bilgi ve verilerin elde edilmesi; yapılacak analizlerin tartışılarak değerlendirilmesi (Grup-takım çalışmaları)
3 Tasarım fikirlerinin stüdyo kritikleri ile tartışılarak geliştirilmesi (bireysel veya grup olarak)
4 Proje konusu ile ilgili olarak dışardan davetli üyelerin de katılacağı ara değerlendirme (jüri)
5 Tasarımların stüdyo kritikleri ile geliştirilmesinin sürmesi
6 Proje konusu ile ilgili olarak dışardan davetli üyelerin de katılacağı 2. ara değerlendirme (jüri)
7 Stüdyo kritiklerinin sürmesi ve jüri ile değerlendirilecek final sunum çalışmaları
8 Final sunum çalışmaları ve dışardan davetli üyelerin de katılacağı final jüri değerlendirmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Tasarım projesi konusuna göre belirlenir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 50
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 16 4 64
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 126