AKTS - Mekanın Ekonomi Politiği

Mekanın Ekonomi Politiği (MMR617) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mekanın Ekonomi Politiği MMR617 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MMR 514 Toplumsal Değişim, Kent ve Mimarlık
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Emel Akın
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Toplumsal yapı, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik yapılanma temelinde mekân, mekân üretimi ve organizasyonu kavramlarını sorgulama/eleştirme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mekân, mekân üretimi ve mekân organizasyonu kavramlarını toplumsal yapı, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik yapılanma temelinde tartışma, sorgulama/eleştirme becerisi kazanır.
  • Mekân, ideoloji, erk ve sermaye arasındaki diyalektik ilişkileri kavrar.
  • Araştırma konusu doğrultusunda özgün araştırma/uygulama sonucu/sonuçları elde eder.
Dersin İçeriği Political-economic structuring as the basis of spatial processes; production and organization of space within the framework of the conditions specific to capitalism; space in terms of social relations; concepts related with production and organization of space; links between these concepts and the perceived space; discussion of essays related

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, yöntem ve kaynaklar hakkında konuşma.
2 Alan çalışmasının belirlenmesi
3 Mekânın Üçlü Diyalektiği
4 Algılanan- tasarlanan ve yaşanan mekân
5 Temsil mekân/mekân- ideoloji
6 Okumalar üzerinden sunum/tartışma
7 Okumalar üzerinden sunum/tartışma
8 Mekân-sermaye-ideoloji ilişkisi
9 Ara Sınav sunumları
10 Mekân-sermaye-ideoloji ilişkisi
11 Okumalar üzerinden sunum/tartışma
12 Okumalar üzerinden sunum/tartışma
13 Mekân-rant-ideoloji
14 Okumalar üzerinden sunum/tartışma
15 Okumalar üzerinden sunum/tartışma
16 Sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Frampton, K., “The work of Architecture in the Age of Commodification” Commodification Spectacle in Architecture, University of Minnesota Press, Minneapolis and London, 2005.
2. Jameson, F., “Architecture and the Critique of Ideology”, Architecture Criticism Ideology, Princeton Architectural Pres, pp 51-87, 1985.
3. Lefebvre, H., The Production of Space, (English Translation, Donald Nicholson- Smith), Blackwell, Oxford, 1991.
4. Tafuri, M., “Ideology and Utopia”, Architecture and Utopia; Design and Capitalist Development, The MIT Pres, Cambridge and Massachusetts, pp. 50*78, 1988.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 15 15
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 42 42
Toplam İş Yükü 125