AKTS - Mimari Aydınlatma Teknikleri

Mimari Aydınlatma Teknikleri (MMR652) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mimari Aydınlatma Teknikleri MMR652 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Elif Güneş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mimari aydınlatma tasarımı üzerine kuramsal ve metodolojik bilgi seviyesini arttırarak, farklı boyutlarda bilimsel araştırma yapma becerisi kazandırmayı ve var olan bilimsel araştırmaları analiz etmeyi ve yorumlamayı amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimari aydınlatma tasarımını yapı fiziği açısından değerlendirme becerisi kazanır.
  • Mimari aydınlatma tasarımı kapsamında bilimsel gelişmeleri karşılatırma ve tartışma becerisi kazanır.
  • Mimari aydınlatma tasarımı ile ilgili bilimsel araştırma yapar ve yorumlar.
  • Edindiği verileri bilimsel yazım kurallarına uygun yazılı bir rapor olarak sunar.
Dersin İçeriği Mimari tasarımda iç mekan aydınlatmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi; çevre aydınlatması, görme, ışık denetimi v.b. konular ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması, kaynaklar üzerine tartışma.
2 Görme ve algı, ışığın fiziği ve prensipleri.
3 Işık kaynakları, ışık ve form, ışık sistemleri.
4 Işık ve renk
5 İç mekan aydınlatması: Ofis aydınlatması ve endüstriyel aydınlatma.
6 İç mekan aydınlatması: Eğitim binaları ve spor alanları aydınlatması, mağaza aydınlatması.
7 İç mekan aydınlatması: Kamu binaları ve atrium aydınlatması ve konut aydınlatması.
8 Dış mekan aydınlatması :Dış mekan spor alanları aydınlatması, yol aydınlatması.
9 Dış mekan aydınlatması: Kentsel aydılatma ve konut aydınlatması, dış cephe aydınlatması.
10 Sürdürülebilir mimari aydınlatma sistemleri.
11 Bilimsel araştırmaların analizi – Mimari aydınlatma üzerine literatürde varolan bilimsel araştırmaların konu, amaç, yöntem ve bulgular kapsamında analiz edilmesi.
12 Bilimsel araştırmaların analizi – Mimari aydınlatma üzerine literatürde varolan bilimsel araştırmaların konu, amaç, yöntem ve bulgular kapsamında analiz edilmesi.
13 Dönem ödevi üzerine tartışma – Mimari aydınlatma kapsamında yapılması planlanan bilimsel araştırmayı konu, amaç, araştırma sorusu, hipotez, yöntem boyutları ile tartışmak.
14 Dönem ödevi üzerine tartışma – Mimari aydınlatma kapsamında yapılması planlanan bilimsel araştırmayı konu, amaç, araştırma sorusu, hipotez, yöntem boyutları ile tartışmak.
15 Dönem ödevi üzerine tartışma - Yapılan araştırmanın elde edilen datalarının istatistiksel verileri ve yorumlanması ve sunumu.
16 Dönem ödevi üzerine tartışma- Elde edilen veriler ile bilimsel araştırma makalesinin yazımı.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. - Bean, R. Lighting Interior and Exterior. Architectural Press, London, England, 2004.
2. 2. - Egan, M. D. Concepts of Architectural Lighting. McGraww-Hill, New York, 1983.
3. - Zennario, P (Ed). Colour and Lighting in Architecture. International Conference Proceedings. Verona, Italy, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 50
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 14 25
Sunum 2 75
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 18 160
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 40 40
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 8 32
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125