AKTS - Yapı Akustiği Kuramı

Yapı Akustiği Kuramı (MMR643) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yapı Akustiği Kuramı MMR643 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Filiz Koçyiğit
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Akustiğin temel prensipleri, gürültü, iç mekan akustiği ve seçilen tez konularının akusti ile ilişkili yönlerini araştırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  •  Temel akustik prensipleri ve dalga teorisini öğrenir.
  •  Mekanın oda akustiği, dış mekan akustiği gibi konularda analıizinin yapar.
  •  Duyma ve duyma organlarının araştırır.
  • Mimari, tasarım, yapım, uygulama ve kullanım aşamasında alınması gereken teknik önlemleri alır.
  •  Malzemelerin ses ve gürültü kontrolünde davranışlarını araştırır.
Dersin İçeriği İç mekanda ses ve yankı denetimi; mimari tasarımda akustikle ilgili olumlu ve olumsuz etkilerin değerlendirilmesi; tasarım aşamasında ve kullanım sürecinde alınması gereken teknik önlemler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konunun tanıtımı ve öğrencilerden beklentiler. Tartışma ve kritik. Ses, gürültü ve müziğin farkı “mimari tasarım ile akustik algının tartışılması”
2 Temel akustik kavramları; ses nedir, nasıl yayılır. Dalga teorisi nedir önemi. Dalga hareketlerinin ses yayılımında tkisi. Time Delay.
3 Ses yayılım kuralları; Ses hareketleri, yönlenmesi, sapma, saçılma, yansıma, geçir tipleri.
4 Ses kontrol kuaralları; kaynakta, yolda ve alıcada kontrolün yöntemleri ve etkileri. Öneri proje hazırlama
5 Sunum ön çalışması teslimi. Öneri proje hazırlama
6 Nasıl duyarız; kulağın yapısı, duyma kabiliyetimizi etkileyen faktörler, duyma kaabiliyetimizde “ağırlıklama”, kulak iç yapısı ve duyma kaabiliyetimize etkisi. Tinnitus, Öneri proje hazırlama
7 Ara sunum. (ara sınav notu karşılığı ara sunum değerlendirmesi) Öneri proje hazırlama
8 İç mekan ve dış mekan akustiği. Ses yayılmasında etkileyen faktörler. SPL, SPwL, SIL, white noise, Pink Noise. Frekans band analizleri
9 Ses yayılım kuralları; gürültü, çınlma süreleri, iç mekan dış mekan gürültüleri.
10 Ses yayılım kuralları; Malzemelerin akustik kontrolünde etkileri ve davranışları. Tekil malzeme özellikleri, kompozit malzemeler. Akustik malzemelerin uygulama kuralları.
11 Çınlama süresi; farklı mekanlarda çınlama sürelerinin etkileri, malzeme analizleri, ödev.
12 Araştırma konusunun tartışması
13 Akustik ölçüm cihazının tanınması , saha çalışması. Konular hakkında bilgi toplanacak
14 Saha çalışması ile hesaplama yöntemleri çalışması karşılaştırmalı analizi Konular hakkında bilgi toplanacak
15 Sunumlerın son analizi
16 Final Jüri sunumu

Kaynaklar

Ders Kitabı 3. 3. Malcolm J. Crocker, Handbook of Acoustics Handbook of safety and security (Ankara Metro Consortium) 2000
4. 4. Anonim, Rules and Procedures manual , Mass transit Railway corporation, Hong Kong Anonim, Mimarın Tesisat El Kitabı, ODTÜ Maina Mh.
Diğer Kaynaklar 3. Bal Koçyiğit, Filiz “A Comparative Study of acoustic properties of renovated historic school buildings with new school buildings.” Atılım Üniversitesi Basımı 2014.
4. The Journal of the Acoustical Society of America (JASA)
5. The Journal of the Acoustical Society of Japanies (J Acoust Soc Jpn)
6. The Journal of the International Institue of Acoustic and Vibration. (IIAV)
7. American National Standardization Institue (ANSI)
8. Handbook of safety and security (Ankara Metro Consortium) 2000.
9. Anonim, Rules and Procedures manual , Mass transit Railway corporation, Hong Kong Anonim, Mimarın Tesisat El Kitabı, ODTÜ Maina Mh.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 16
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 10
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 10
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 14
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 20 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 2 5 10
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 5 20
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 120