AKTS - Reklam ve Tüketim Kültürü

Reklam ve Tüketim Kültürü (HIR510) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Reklam ve Tüketim Kültürü HIR510 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Özlen Özgen
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Reklam ve tüketim kültürü arasındaki ilişkinin irdelenmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çağdaş tüketici kültürünün kökenlerini anlamak
  • Reklamlar okumak için eleştirel bakış açıları geliştirebilme
  • Reklam ve tüketim kültürü arasındaki ilişkiyi anlayabilme
Dersin İçeriği Tüketim kültürünün doğası; tüketim kültürünün insan ve toplumla ilişkisi; popüler tüketileni, insanı, toplumu ve dünyayı anlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse ilişkin genel bilgi
2 Kültür endüstrisi
3 Tüketim kültürü nedir?
4 Reklam ve tüketim arasındaki ilişki nedir?
5 Tüketim kültürü ve reklam ilişkisine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi
6 Tüketim kültürü ve reklam ilişkisine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi
7 Vize
8 Markalar ve tüketim
9 Tüketim kültürü ve Batı Medyası
10 Tüketim kültürü ve yeni medya
11 Tüketim kültürüne eleştirel yaklaşımlar
12 Tüketim kültürüne eleştirel yaklaşımlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tüketim Toplumu, Söylenceleri/Yapıları, Jean Baudrillard, 2012, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
2. Tüketim Kültürü, Yetinen Toplumdan Tüketen Toplum, Yavuz Odabaşı, 2006, Sistem Yayınları, Ankara.
3. Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, George Ritzer, 2011, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
4. Toplumun Mc Donaldlaştırılması, George Ritzer, 2016, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
5. Consumption and Everyday Life, Mark Paterson, 2006, Routledge, London
6. Consuming Life, Zygmunt Bauman, 2007, Polity Press, Cambridge.
7. Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Featherstone. M. 2013, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
8. Grafik Tasarım ve Reklam, Ulufer Teker, 2009, Yorum Sanat Yayınevi, İstanbul.
9. Şimdi Reklamlar…, Müge Elden, Özkan Ulukök, Sinem Yeygel, 2007. İletişim Yayınları, İstanbul

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 98