AKTS - Mekân Üretim Süreci

Mekân Üretim Süreci (ICM525) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mekân Üretim Süreci ICM525 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Çağrı Bulhaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, mekâna ait fiziksel ve toplumsal bilginin oluşumu ve değişiminin incelenmesidir. Mekânın bilgisi, mekânın eleştirisini de içerir. Ayrıca, mekânın fiziksel ve sosyal üretimi ve bu örgütlenmenin oluş biçimi hakkında bilgi edinilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Okuyarak edindiği bilgiyi sorgulayarak ve tartışarak akademik ortama yansıtır.
  • Çalışmalara uygun araştırma yöntemlerini uygular.
  • Çalışmanın kuramsal çerçevesini, araştırma yöntem ve bulgularını, bilimsel yazım kurallarına uygun yazılı bir rapor olarak sunar.
Dersin İçeriği Mekân teorileri ile mekânsal pratikler arasındaki ilişki; mekân üretimi tartışmalarındaki farklı ideolojiler; eleştirel bir bakış açısı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Dersin içeriği ile ilgili okuma yapılması.
2 Mekân kavramı, mekân üretimi Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi.
3 Mekân, beden ve duyu ilişkisi Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi
4 Mutlak ve soyut mekân Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi.
5 Modernite öncesi mekân Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi.
6 Modernite mekânı (homojenlik-parçalılık-hiyerarşilik) Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi.
7 Mekânsal arkitektonik (Beden-zaman-analitik düşünce üçgeni) Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi.
8 Kalıcı ve temsil mekânları (imgeler ve mitsel anlatımlar) Sınava hazırlık.
9 Çelişkili mekân (mekân bilimi ve toplumsal mekân ilişkisi) Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi.
10 Sınav Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi.
11 Ütopya mekânları Ödev konusu seçimine hazırlık.
12 Ödev konusunun seçimi ile ilgili tartışma Ödev konusu ile ilgili literatür taraması
13 Kaynakçalar hakkında değerlendirme Ödev ile ilgili araştırma.
14 Ödev konusu ve içeriğinin taslağı ile ilgili tartışma Ödev ile ilgili araştırma.
15 Ödevi teslimi ve sunum Sunum.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Lefebvre, H. (2016). Mekânın Üretimi. Ergüden, I. (çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
Ders Kitabı 2. Harvey, H. (2015). Umut Mekânları. Gambetti, Ç. (çev.).İstanbul: Metiş.
3. Marx, K. ve Engels, F. (2012) Komunist Manifesto. Üster.C. (çev). İstanbul. Can Yayınları.
4. Halbwachs, M. (2017). Kolektif Hafıza. Barış, B.(çev.). İstanbul: Heretik Yayıncılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler 2 10
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5 5
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125