AKTS - İç Mimarlıkta Sürdürülebilirlik

İç Mimarlıkta Sürdürülebilirlik (ICM534) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mimarlıkta Sürdürülebilirlik ICM534 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Çağrı Bulhaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, İç mimarlık tasarım sürecinde yer alan tasarım ilke ve yöntemlerini sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında inceleyerek, iç mimarlık ve sürdürülebilirlik ilişkisi değerlendirilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İç mimarlık tasarım sürecini, sürdürebilirlik kriterleri kapsamında inceler.
  • Okuyarak edindiği bilgiyi sorgulayarak ve tartışarak akademik ortama yansıtır.
  • Örnek İç mekan tasarımlarını, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirir.
Dersin İçeriği İç mekan tasarım sürecini şekillendiren tasarım ilkeleri ve tasarım metodları ile sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım kriterleri; sürdürülebilir tasarım yaklaşımı ve çevre bilinci verileri ile gelişen doğaya uyumlu yapı ve iç mekan tasarımları; sürdürülebilir tasarım doğrultusunda ekolojik tasarım, ekolojik çevre, yeşil yapı, çevre dostu, sıfır emisyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması Dersin içeriği ile ilgili okuma yapılması.
2 Sürdürülebilirlik ilkeleri ve tarihçesi Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi
3 Sürdürülebilirlik kavramının iç mimarlık açısından değerlendirmesi Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi
4 Sürdürülebilir iç mekân ölçütleri Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi
5 Sürdürülebilir iç mekân ölçütleri Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi
6 İç mimarlıkta sürdürülebilir tasarım ilkeleri ve amaçları Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi
7 İç mimarlık tasarım yöntemleri ve sürdürülebilirlik Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi
8 İç mimarlık tasarım yöntemleri ve sürdürülebilirlik Konu çerçevesinde verilen okuma parçalarının irdelenmesi
9 İç mimarlık tasarım yöntemleri ve sürdürülebilirlik Dönem ödevi konusunun seçimi ile ilgili tartışma
10 Teorik alt yapı için kullanılacak kaynakçalar hakkında değerlendirme Dönem ödevi ile ilgili okumaların yapılması
11 Dönem ödevi konusunun seçimi ile ilgili tartışma Dönem ödevi konusu ile ilgili literatür taraması, araştırma sorusu ve hipotezler belirlenmesi
12 Dönem ödev konusu, içeriği ve metodolojisi ile ilgili tartışma Dönem ödevi ile ilgili araştırma metodolojisi oluşturulması
13 Dönem ödev konusu, içeriği ve metodolojisi ile ilgili tartışma Dönem ödevi ile ilgili rapor ve sunuma hazırlık
14 Dönem ödevi teslimi ve tartışma Dönem ödevi ile ilgili rapor ve sunuma hazırlık
15 Sunum Sunum

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Yılmaz, M. (2008). Sustainable Housing Design Considerations For Turkey. Ankara, Hacettepe University Pablications.
2. Yılmaz, Z., Ok, V., Koçlar Oral, G., Yener, A ve Manioğlu, G. (2006). Sustainable Strategies in The Energy Efficient Design And Construction Of Buildings For Turkey and Ireland. İTÜ Araştırma Fonu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.
3. Papanek, D. (1995). Materials, Sustainable Building Technical Manual. Public Technology Inc. Usgbc.
4. Demirarslan, D. ve Demirarslan, K.O. (2009). Interior Design For Sustainability. Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 45
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5 5
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125