AKTS - Mimarlık Araştırmaları

Mimarlık Araştırmaları (MMR601) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mimarlık Araştırmaları MMR601 Alan Seçmeli 1 4 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm tarafından görevlendirilen öğretim eleman(lar)ı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğretim üyelerinin mimarlık disiplininde araştırma için geçerli yetkinlikler, yöntem ve tekniklere dayanan özgün incelemelerle mimarlık alanlarında bilgiye ulaşma ve üretmek üzere araştırma konuları programlayarak önermelerini sağlamak (tasarım etkin araştırma veya mimari ve tasarım araştırması). Ders için programlanan ve önerilen araştırma konuları Bölüm Kurulu’nda görüşülerek onaylanır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci: - Doğrudan deneyime dayalı çözümleme, değerlendirme ve eleştiri yapabilir. - Akranlarla işbirliği içinde takım çalışması deneyimini geliştirir. - Yapılan araştırmanın konusu, içeriği ve türü ile ilişkili varolan bilgiyi ve araştırma tekniklerini elde eder. - Araştırma yoluyla yeni bilgi ve belge üretir.
Dersin İçeriği Mimarlık alanlarında bilgiye ulaşmak ve bilgi üretmek üzere a) kavramsal, b) değerlendirme amaçlı, c) tarihsel veya d) kılgısal (uygulama) amaçlı araştırma kategorilerinden her hangi birinde özgün inceleme ve çalışmalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma konusunun açıklanması ve tartışılması. Araştırma konusunun amacı ve hedefleri ile, belirlenen araştırma yöntem ve tekniklerinin açıklanarak tartışılması
2 Konuya ilişkin kaynak araştırmaları; yerinde gözlem, görüşmeler, anket ve ölçüm çalışmaları (grup-takım çalışmaları)
3 Seçilmiş olan araştırma konusunda daha önce çalışmış ve birikimleri olan kişilerle doğrudan veya uzaktan görüşmeler - toplantılar yapılması
4 Konunun değişik yönleri ile ilgili elde edilen bilgi ve verilerin grup çalışmaları olarak yapılan analizlerinin sunumu
5 Araştırma ile elde edilen bilgiler ile varılan sonuçların yazılı ve görsel olarak geliştirilmesi
6 Araştırma ile elde edilen bilgiler ile varılan sonuçların yazılı ve görsel sunumunun akademik ortamda kamuya açık olarak değerlendirilmesi
7 Sunum sonrası geri bildirimler de değerlendirilerek final sunumun yapılması

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Konu ve içerikle ilişkili kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 70
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama 16 4 64
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 128