AKTS - Akışkanlar Mekaniği

Akışkanlar Mekaniği (AE307) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği AE307 3 1 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Math 276 (Diferansiyel Denklemler) veya dengi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Hasan Akay
Course Assistants
Dersin Amacı Akışkanların temel özelliklerini ve akışkanların mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini tanıtmak. Akışkan içeren mühendislik problemlerinin analizinde kullanılan yöntemleri öğretmek ve uygulamak. Akış alanında, akışkan hareketini tanımlayan diferansiyel formda temel denklemlerin elde edilişini ve uygulanışını öğrenciye öğretmek. Akıştan dolayı cisimlere etki eden kuvvetlerin analizi yöntemlerinin formülasyonu ve uygulanması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Akışkanların özelliklerini tanımlayabilecek ve kullanabilecektir.
  • Basınç ve akışkanlar statiği problemlerini çözebilecektir.
  • Hız, ivme, girdap (vortex), gerinim hızı, rotasyonellik ve irrotasyonellik konularını içeren akışkanlar kinematiği denklemlerini kurabilecek ve kullanabilecektir.
  • Bernoulli ve enerji denklemleri içeren kontrol hacim problemlerini çözebilecektir.
  • Akış sistemleri ve kontrol hacimleri için momentum analiz hesaplarını yapabilecektir.
  • Modelleme için boyut analizi yapabilecek, benzerlik problemlerini çözebilecektir.
  • Boru tasarımı ve pompalı, türbinli boru sistemlerini içeren iç akış problemlerini çözebilecektir.
  • Düz plaka, küre, silindir, uçak kanadı ve aerodinamik tasarım kavramları içeren dış akış problemlerini çözebilecektir.
Dersin İçeriği Akışkanlar mekaniği temel kavramlarına giriş; akışkan özellikleri; basınç ve akışkan statiği, akışkan kinematiği, Bernoulli ve enerji denklemleri, akış sistemlerinin momentum çözümlemesi, boyutsal çözümleme ve modelleme, iç akış, dış akış - sürükleme ve kaldırma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 AE 307 Dersine Değinme ve 1. Bölüm. Giriş ve Temel Kavramlar 1. Bölüm
2 2. Bölüm. Akışkanların Özellikleri 2. Bölüm
3 3. Bölüm. Basınç ve Akış Statiği 3. Bölüm
4 3. Bölüm. Basınç ve Akış Statiği 3. Bölüm
5 4. Bölüm. Akış Kinematiği 4. Bölüm
6 5. Bölüm. Bernoulli ve Enerji Denklemleri 5. Bölüm
7 5. Bölüm. Bernoulli ve Enerji Denklemleri 5. Bölüm
8 6. Bölüm. Akış Sistemlerinin Momentum Analizi 6. Bölüm
9 7. Bölüm. Boyut Analizi ve Modelleme 7. Bölüm
10 8. Bölüm. İç Akış 8. Bölüm
11 8. Bölüm. İç Akış 8. Bölüm
12 11. Bölüm. Dış Akış - Sürükleme ve Kaldırma ( Kuvvetleri) 11. Bölüm
13 11. Bölüm. Dış Akış - Sürükleme ve Kaldırma ( Kuvvetleri) 11. Bölüm
14 Konuların Gözden Geçirilmesi
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Yunus A. Çengel and John M. Cimbala, Fluid Mechanics, Third Edition in SI units, McGraw-Hill, 2014 (e-book thru’ McGraw Hill Connect platform)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 15 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 35
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 4 56
Laboratuar
Uygulama 5 3 15
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 3 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 149